Stadsloket WilrijkWoodmonkey

Stadsloket Wilrijk

In het stadsloket kan u terecht voor al uw administratieve dienstverlening. Voor bijna alle producten kan u in elk stadsloket in Antwerpen terecht, ongeacht uw woonplaats.

Adres

Stadsloket Wilrijk
Bist 1
2610 Wilrijk
 

Wat biedt het stadsloket?

U kan terecht in het stadsloket voor uw individuele administratieve dienstverlening.  

•    adresgegevens en adreswijzigingen 
•    identiteitspapieren en reisdocumenten
•    rijbewijzen en parkeervergunningen
•    documenten geboorte en adoptie 
•    formaliteiten huwelijk, samenwonen, echtscheiding 
•    registratie overlijden 
•    tegemoetkomingen voor invaliden en senioren
•    legaliseren van documenten

 

Voor wie is het stadsloket?

Het stadsloket is er voor 

•    Belgen 
•    niet-Belgen in het bezit van een C-, D-, E-, E+-, F-, F+-kaart

Volgende personen kunnen terecht in het loket Vreemdelingenzaken:

•    niet-Belgen die zich voor het eerst aanmelden 
•    niet-Belgen in het bezit van een A- of B-kaart 
•    asielzoekers 

 

Hoe werkt het stadsloket?

1. Op afspraak

Het stadsloket werkt enkel op afspraak. Een afspraak kan u maken 

 • via de website: afspraak maken
 • telefonisch via 03 221 13 33
 • Hebt u geen computer met internet?
  Dan kan u terecht in een stedelijk webpunt of in de bibliotheek. 


2. Via het e-loket

Voor steeds meer producten moet u niet meer naar het stadsloket gaan. U kan ze eenvoudig en snel opvragen via het e-loket

Een aantal producten kan u enkel nog via het e-loket opvragen. 

Voor een gemakkelijk gebruik van het e-loket:

 • Maak een A-profiel aan. 
 • Koppel uw elektronische identiteitskaart aan uw A-profiel.
  Dan krijgt u uw documenten via e-mail bezorgd.
  Zonder koppeling, krijgt u uw documenten per post na ongeveer 5 werkdagen. 

 

3. Zonder afspraak

U kan zonder afspraak bij het stadsloket terecht voor 

 • aanvraag van documenten na verlies of diefstal 
 • een nieuwe PIN- of PUK-code
 • spoedprocedure voor een reispas
 • reistoestemming voor een minderjarige
 • aangifte van een overlijden
 • afgeven van het polioattest
 • stempelcontrole voor gedeeltelijk werklozen
 • legaliseren van documenten
   

4. Selfloket

Hebt u thuis zelf geen computer? Dan kan u de computers in de stadsloketten gebruiken om: 

 • online een afspraak te maken
 • het e-loket te gebruiken
 • attesten op te vragen en af te drukken.

U kan de computers gebruiken zonder afspraak tijdens de openingsuren van het stadsloket. 
 

De andere stadsloketten in Antwerpen

Er zijn 11 stadsloketten in Antwerpen. U bent niet verplicht om naar het stadsloket van uw eigen district te gaan. U kan in alle stadsloketten terecht. 

U moet wel naar een specifiek stadsloket voor

•    aangifte geboorte: moet in het district van geboorte
•    aangifte overlijden: moet in het district van overlijden
•    aangifte huwelijk: moet in het district van uw woonplaats

Openingsuren en sluitingsdagen

Bekijk de openingsuren van de stadsloketten op deze infofiche

Het stadsloket is gesloten op wettelijke feestdagen en enkele bijkomende feestdagen voor stadspersoneel
 

Naar het stadsloket met het openbaar vervoer

Maandelijkse zitdag FOD Sociale Zekerheid

Elke eerste donderdag van de maand houdt de FOD Sociale Zekerheid, Directie-Generaal Personen met een handicap, een zitdag in het Wilrijkse stadsloket. U kan de maatschappelijk assistent raadplegen tussen 13.30 en 15 uur, het is niet nodig om vooraf een afspraak te maken.

Tijdens deze zitdag kan u terecht met al uw vragen over:

 • de inkomensvervangende- en integratietegemoetkoming;
 • de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden;
 • de parkeerkaart voor personen met een handicap;
 • de sociale en fiscale maatregelen voor personen met een handicap (sociaal tarief gas en elektriciteit, belastingvoordelen voor de auto, ...)

 Meer informatie over deze dienstverlening vindt u op deze webpagina.
 

Een andere vraag?

Wil u meer info over de heraanleg van uw straat of over het vrijetijdsaanbod in uw buurt? Of wil u een subsidie aanvragen voor een project? Dan moet u bij uw district zijn.

Verwante info: