Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

stad Antwerpen

Seniorenraad Berendrecht-Zandvliet-Lillo

Onder impuls van de dienst seniorenbeleid van de stad Antwerpen werden in mei 2000 de eerste contacten gelegd om in ons district een seniorenraad op te richten. Op 16 oktober 2000 vond de statutaire vergadering plaats en sindsdien is ons district een adviesraad rijker.

Hoe vervult de seniorenraad van district Berendrecht-Zandvliet-Lillo zijn opdracht als adviesorgaan?

De seniorenraad biedt 55-plussers de kans om op een structurele manier te participeren aan het beleid van het district. In de seniorenraad zetelen 55-plussers van verschillende seniorenverenigingen. De raad is ook toegankelijk voor individuen. Het doel van de raad is de belangenbehartiging van ouderen in het lokale beleid. Daarnaast organiseert de seniorenraad allerhande activiteiten, van culturele tot sportieve evenementen.
 

Hebt u interesse? Hoe deelnemen?

De seniorenadviesraad vergadert vijf maal per jaar. In de raad zetelen leden uit de seniorenverenigingen, voorzitters van ziekenzorg, onafhankelijke personen met interesse voor seniorenbelangen en enkele professionelen binnen de plaatselijke seniorenwerking. Geïnteresseerden kunnen zich kandidaat stellen via onderstaand e-mailadres.
 

Contact

seniorenraad.berendrechtzandvlietlillo@antwerpen.be
 

Ondersteunende dienst

Vrijetijdscentrum De Schelde
De Keyserhoeve 66
2040 Zandvliet 
tel. 03 298 27 30 
vrijetijdscentrumdeschelde@antwerpen.be