Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

stad Antwerpen

Seniorenraad Borgerhout

Elk Antwerps district heeft een eigen seniorenraad. Dat is een adviesraad die elke legislatuur opnieuw wordt ingericht. 

Hoe vervult de seniorenraad van district Borgerhout zijn opdracht als adviesorgaan?

De seniorenraad adviseert het districtsbestuur zodat er bij beslissingen rekening wordt gehouden met de behoeften van senioren. Verder vertaalt de seniorenraad politieke beslissingen naar de senioren. Ten slotte organiseert de seniorenraad verschillende activiteiten om senioren actief te houden.

De raad is samengesteld uit:

  • vertegenwoordigers van verenigingen, actief met seniorenwerking
  • senioren die niet bij een vereniging zijn aangesloten, maar die door hun beroepsverleden of door hun interesse als deskundig kunnen worden beschouwd op het gebied van seniorenbeleid

De algemene vergadering van de ouderenraad komt elke tweede dinsdag van de maand samen in het districtshuis, Moorkensplein 1, Borgerhout. De algemene vergaderingen zijn openbaar. De agenda en het verslag liggen ter inzage op het secretariaat.

De ouderenraad tracht zowel het imago van de senioren te verbeteren, het sociale en culturele leven aan te moedigen en te ijveren voor een werkelijke inspraak en participatie in het beleid. 

Voor de Borgerhoutse senioren worden ook een seniorenfeest, vormingen en voordrachten en sportactiviteiten georganiseerd. Meer informatie over de activiteiten vindt u verder op de website.

Samenstelling Raad van Bestuur

  • Voorzitter ad interim: Arthur schoeters
  • Jos Henderieckx
  • Linda Jansen
  • Iris Westyn
  • Alfons Schrauwen

Heeft u interesse? Hoe deelnemen?

Stuur een mailtje aan senioren.borgerhout@antwerpen.be voor meer informatie. 
 

Contact

Hebt u vragen voor de seniorenraad? Neem dan contact op via seniorenraad.borgerhout@antwerpen.be

Ondersteunende dienst

Seniorenconsulent Borgerhout
Moorkensplein 1, 2140 Borgerhout
tel. 03 338 17 43
senioren.borgerhout@antwerpen.be   

Info en contact 

Medewerker seniorenbeleid
Districtshuis Borgerhout
Moorkensplein 1
2140 Borgerhout
tel. 03 338 17 43
senioren.borgerhout@antwerpen.be