Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

stad Antwerpen
seniorenraad district Antwerpendistrict Antwerpen

Seniorenraad district Antwerpen

Het district Antwerpen heeft een eigen seniorenraad. Dankzij de leden van deze raad houdt het districtsbestuur voeling met wat er leeft bij de vele senioren in district Antwerpen. U leest hier alle verslagen, adviezen en memorandums.   

Hoe vervult de seniorenraad hun opdracht als adviesorgaan?

De seniorenraad adviseert het districtsbestuur in het lokaal ouderenbeleid en verdedigt de belangen van senioren in het district. De seniorenraad werkt in themacommissies.

De seniorenraad van het district werkt rond volgende thema's:

  • wonen en zorg
  • veiligheid
  • openbaar domein
  • vrije tijd
  • reglementen
     

Data seniorenraad

Let op: er zijn momenteel geen fysieke of virtuele zittingen van de seniorenraad.
Enkel het bestuur van de seniorenraad vergadert virtueel.
 

Hebt u interesse? Hoe deelnemen?

Dankzij de seniorenraad houdt het districtsbestuur voeling met wat er leeft bij de senioren in district Antwerpen. De seniorenraad is bijgevolg het ideale forum om informatie door te geven en te discussiëren over het seniorenbeleid in district Antwerpen.

Wil je deel uitmaken van de seniorenraad en zelf je steentje aan bijdragen aan het lokale seniorenbeleid? Bel of mail naar de seniorenantenne van district Antwerpen. Samen met jou bekijken we hoe je kunnen helpen.

Adviezen en verslagen


Memorandum

Een memorandum bevat de eigen initiatieven en aanbevelingen van de seniorenraad.
De informatie in een memorandum is geen beslist beleid.

Verwante info:


Contact

Hebt u vragen voor de seniorenraad? Mail dan naar seniorenraad.antwerpen@antwerpen.be


Ondersteunende dienst

senioren.antwerpen@antwerpen.be
District Antwerpen | Seniorenantenne
Lange Gasthuisstraat 21 | 2000 Antwerpen
tel. 03 338 35 25