Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

stad Antwerpen

Adviesraden

De stad en haar districten wensen elke Antwerpenaar inspraak te geven op een laagdrempelige, permanente en transparante manier. Om dat mogelijk te maken werden voor tal van thema’s en doelgroepen onafhankelijke adviesraden opgericht. 

Per thema werd een adviesraad opgericht per district of voor de stad als geheel. Een voorbeeld: ieder van de negen Antwerpse districten heeft een eigen jeugdraad. Samen vormen deze de jeugdraad van de stad Antwerpen.

In een adviesraad kunnen burgers, verenigingen en professionelen zetelen. Er worden problemen aangekaart en voorstellen besproken. De raad bezorgt zijn conclusies vervolgens aan het stads- of districtsbestuur. Zo weet het bestuur wat er lokaal leeft en kan het zijn beleid daar optimaal op afstemmen. 

De adviesraden per thema

Meer info

U vindt meer achtergrondinformatie over de Antwerpse adviesraden in dit gemeenteraadsbesluit.