Elke Antwerpenaar krijgt jaarlijks een ophaalkalender in de brievenbus. Op de ophaalkalender staat alle info over ophaaldagen en -uren, de verschillende soorten afval, containerparken,... Hebt u geen ophaalkalender gekregen, of bent u hem kwijt, dan kan u een nieuw exemplaar afhalen bij de stadsloketten in uw district. U kan hem hieronder ook afdrukken.

Opgelet:op feestdagen haalt de stad geen huisvuil op. Wel de eerste werkdag erna. Alle informatie hierover kan u op uw ophaalkalender vinden.

Elke buurt heeft een eigen ophaalkalender. Geef hieronder uw adres in om de juiste ophaalkalender van dit jaar te raadplegen. Indien uw EID gekoppeld is aan uw A-profiel of indien u een verzendadres heeft toegevoegd aan uw A-profiel, zal uw adres automatisch opgevuld worden (u kan dit nog wijzigen indien gewenst).