Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

stad Antwerpen

Afvalstickers

Biedt u uw restafval, PMD of bedrijfsafval (vergelijkbaar met huishoudelijk afval) in containers aan? Dan kleeft u de afvalsticker op uw container.

Waarom een afvalsticker?

Heeft u grote hoeveelheden afval? Dan kan u dit het beste aanbieden via een plastic container. Op de container voor restafval, PMD of bedrijfsafval (vergelijkbaar met huishoudelijk afval) moet een afvalsticker kleven.
U heeft geen sticker nodig voor groente- fruit en tuinafval (gft) of voor papier en karton. Deze ophalingen zijn gratis.

In wijken waar er sorteerstraatjes zijn en de huisvuilwagen niet meer langs komt, heeft u ook geen afvalsticker nodig. Daar biedt u uw afval via de sorteerstraatjes aan.

Afvalstickers bestellen

Vanaf donderdag 2 januari 2020 is de aankoop van een sticker voor 2020 mogelijk. Na betaling krijgt u de afvalsticker thuis gestuurd. U dient uw afvalcontainer voor februari 2020 van een afvalsticker 2020 te voorzien. Bestel hier uw afvalsticker.

Voor de aankoop van afvalstickers moet u uw rijksregisternummer of ondernemingsnummer opgeven. Als u zelf niet de gebruiker bent van de afvalsticker, moet u het rijksregisternummer van de meerderjarige gebruiker of het ondernemingsnummer van de rechtspersoon in wiens naam en voor wiens rekening u de sticker aankoopt, opgeven.

Beschikt u niet over de mogelijkheid om de sticker online te bestellen? Dan helpt het stedelijk contactcenter u verder vanaf 3 januari 2020, elke werkdag van 9 tot 17 uur op 03 22 11 333. Hou uw  rijksregisternummer of ondernemingsnummer bij de hand. 

Scholen en verenigingen

Scholen en verenigingen hebben ook in 2020 recht op een uitzondering. Dit betekent dat zij de goedkopere afvalstickers voor particulieren kopen. Enkel bedrijven kopen afvalstickers bedrijfsafval voor containers die huishoudelijk afval of afval vergelijkbaar met huishoudelijk afval aanbieden aan de huisvuilophaling van de stad.

Afvalcontainer

Een afvalcontainer kan u kopen in een privéwinkel.
Denk er ook aan dat u steeds plastic containers moet gebruiken. De ijzeren containers zijn niet toegelaten.

Tarieven: afvalstickers geldig tot 31/12/2020

  Datum van bestelling1/1/2020 - 31/3/20201/4/2020 - 30/6/20201/7/2020 - 30/9/20201/10/2020 - 31/12/2020
restafval 240 liter172,64 euro129,80 euro86,32 euro43,16 euro
restafval 770 liter553,74 euro416,35 euro276,87 euro138,44 euro
restafval 1.100 liter791,12 euro594,83 euro395,56 euro197,78 euro
pmd 770 liter150 euro112,5 euro75 euro37,5 euro
pmd 1.100 liter200 euro150 euro100 euro50 euro
bedrijfsafval 240 liter229,61 euro172,64 euro114,81 euro57,40 euro
bedrijfsafval 770 liter736,48 euro553,74 euro368,24 euro184,12 euro
bedrijfsafval 1.100 liter1052,19 euro791,12 euro526,10 euro263,05 euro

De datum van uw bestelling bepaalt het tarief dat u betaalt. De prijs van de afvalstickers daalt tijdens het jaar. Het kan dus best interessant zijn om enkele dagen te wachten voor u uw bestelling plaatst. Uiteraard moet u uw afval altijd correct aanbieden. In afwachting van de afvalstickers gebruikt u dus de afvalzakken van de stad Antwerpen.
 

Bedrijfsafval

Bedrijven mogen restafval aanbieden in een container. Wat is een bedrijf?

 • Iedereen die zelfstandig, met of zonder winstoogmerk, hoofdzakelijk of aanvullend, een economische activiteit uitoefent en daarbij goederen levert en/of diensten verricht.
 • Ook elke onderneming, vennootschap, vereniging, inrichting en instelling, zelfs indien winsten worden afgestaan (met uitzondering van de officiële en gesubsidieerde onderwijsinstellingen, sport- en culturele verenigingen en erkende jeugdverenigingen - zoals vermeld in het retributiereglement).

Een syndicus die afvalzakken of afvalstickers koopt voor het afval van gezinnen of een zelfstandige die voor zichzelf als particulier afvalzakken of -stickers aankoopt, mag vanzelfsprekend zakken en stickers voor particulieren aankopen.

Een handelaar of ondernemer die boven zijn zaak woont, mag als particulier uiteraard twee witte huisvuilzakken aanbieden.  Wenst u er meer aan te bieden dan doet u dit in de gele plastic zakken van 60 liter of in de daarvoor voorziene containers.

U verhuist? 

U betaalt de afvalsticker voor een heel jaar. Als u in de loop van het jaar verhuist naar een andere gemeente, kunnen de resterende kwartalen terugbetaald worden. Voor informatie over de vernietiging van de afvalsticker contacteert u het stedelijk contactcenter.

Duplicaat afvalsticker

In volgende gevallen kan u een duplicaat van uw afvalsticker aanvragen:

 1. Diefstal van de sticker of de container
  Geef de diefstal aan bij de politie. Mail het pv door naar het stedelijk contactcenter. U krijgt een duplicaat van de sticker thuis opgestuurd.
   
 2. Nieuwe container
  Wanneer u een nieuwe container aanschaft, moet de sticker op de oude container worden vernietigd door de dienst stadsreiniging. U krijgt daarna een duplicaat van de sticker opgestuurd. Mail hiervoor naar het stedelijk contactcenter. Vermeld in de mail zeker uw dossier- of bestelnummer.

  Indien er tijdens de ophaling door de stadsdiensten schade werd veroorzaakt aan uw container en deze daarom niet meer bruikbaar is, meldt u dat in dezelfde mail. Wij bezorgen uw dossier vervolgens aan onze verzekeraar voor verder onderzoek.

 3. Beschadiging van de sticker bij het kleven
  De sticker is enkel geldig wanneer volgende zaken goed leesbaar zijn:

  - type afval (pmd of rest) en literinhoud
  - jaartal
  - serienummer

  Als de sticker nog niet op de container kleeft, mailt u ons een foto van de beschadigde sticker door. U krijgt daarna een duplicaat van de sticker opgestuurd.

  Kleeft de sticker al gedeeltelijk op de container en kan hij niet meer verwijderd worden? Dan moet hij vernietigd worden door stadsreiniging. Ook in dit geval mailt u ons een foto van de sticker op de container door.

Mailadres stedelijk contactcenter: info@antwerpen.be.

Verwante info: