Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

stad Antwerpen
mannen in rolstoelen, geblinddoekte vrouw met wandelstok, twee mensen wandelen achter henJeroen Broeckx

Een terugblik op de inspiratiedag ‘Integraal Toegankelijke Publieke Ruimte voor Jeugd’

Op woensdag 26 april organiseerde stad Antwerpen samen met Kind en Samenleving een inspiratiedag rond hoe publieke ruimte integraal toegankelijk kan gemaakt worden en wat daarvoor nodig is.

85 deelnemers namen deel aan de inspiratiedag over het belang van een integraal toegankelijke ruimte voor kinderen en jongeren met en zonder beperking. De deelnemers waren aan de slag bij verschillende steden en gemeenten, waaronder stad Antwerpen, jeugdorganisaties, ontwerpbureaus of studeerden aan het hoger onderwijs.

Een gevarieerd programma

Experten en ervaringsdeskundigen praatten over het belang van inclusief ontwerpen, samen spelen, sporten en bewegen en integraal toegankelijk publieke ruimte voor jeugd.

Daarna testten de deelnemers deze theorie in de praktijk via verschillende workshops. Die gingen dieper in op:

 • De aanleg van een integraal toegankelijk plein met speel- en sportfuncties.
 • De verschillende types beperking (fysieke, verstandelijke, visuele, auditieve...) en welke hindernissen daarbij komen kijken.
 • Wat is neurodiversiteit? Welke knelpunten ervaren jongeren met autisme en hoe kan je een ruimte ontwerpen met aandacht voor neurodiversiteit?
 • Speelnatuur toegankelijker maken en hoe stad Antwerpen daarin kan bijdragen.
 • Hoe je kansen creëert om kinderen met en zonder beperking samen te laten spelen en sporten in de publieke ruimte.

Aandachtspunten om een ruimte inclusief te maken

Kon je niet aanwezig zijn? De aandachtspunten om een integraal toegankelijke ruimte te creëren voor jongeren lees je hier:

 • Betrek kinderen en jongeren, met en zonder beperking, en hun begeleiders bij het uitwerken van speel- en sportruimtes.  Goodplanet ontwikkelde hiervoor een methodiek.
 • Denk aan de keten van toegankelijkheid. Niet enkel de locatie zelf moet betreedbaar, begrijpbaar en bruikbaar zijn. Toegankelijk sanitair, parkeerplek en haltes voor openbaar vervoer zijn ook nodig. En ook goed betreedbare paden en een infobord waarop alle faciliteiten zijn aangeduid zijn even belangrijk.
 • Communiceer correct en volledig over de toegankelijkheid van de locatie, ook online. Op die manier kunnen bezoekers zich beter voorbereiden. Meer tips vind je op de website van Goodplanet.
 • Kijk niet enkel naar de toegankelijkheid van een speel- en sportterrein voor kinderen, maar ook voor hun begeleiders.
 • Creëer geen aparte voorzieningen voor kinderen met een beperking, maar zorg dat verschillende toestellen gemakkelijk bereikbaar zijn via het hoofdpad en dat ze bruikbaar zijn voor alle kinderen.
 • Zorg voor voldoende uitdaging. Elk kind, met of zonder beperking, moet risico’s kunnen nemen en zich uitleven. Uitdaging zorgt ervoor dat kinderen zich verder kunnen ontwikkelen en hun talenten kunnen ontdekken.
 • Toegankelijkheid is een middel om inclusie te bereiken. Zorg ervoor dat kinderen met en zonder beperking kunnen samen spelen. Bijvoorbeeld via de methodiek samenspeeluitjes.
verschillende mensen zitten aan een tafel
Jeroen Broeckx1|10
verschillende mensen staan in groep in een park
Jeroen Broeckx1|10
een geblinddoekte man met een wandelstok houdt een rolstoel vast waar een vrouw in zit, een man met koptelefoon loopt daar achter
Jeroen Broeckx1|10
twee rolstoelen met mannen er in, een geblinddoekte vrouw met wandel stok, een man en een vrouw lopen er naast
Jeroen Broeckx1|10
man met koptelefoon, twee geblinddoekte vrouwen met wandelstokken, man in rolstoel
Jeroen Broeckx1|10
mensen in rolstoelen, geblinddoekte mensen met wandelstokken, man met koptelefoon
Jeroen Broeckx1|10
vrouw neemt notities in een park
Jeroen Broeckx1|10
groep mensen luisteren naar een sprekende man in een park
Jeroen Broeckx1|10
groep mensen kijken rond in een park
Jeroen Broeckx1|10
groep mensen luisteren naar een sprekende vrouw in een park
Jeroen Broeckx1|10

Meer info

Projecten

In de stad Antwerpen zijn er drie integraal toegankelijke speelterreinen voor kinderen met een beperking.

En momenteel werkt stad Antwerpen aan een project rond integraal toegankelijke speelbossen in samenwerking met ervaringsdeskundigen, Goodplanet en Inter.

Toegankelijkheidsplan

De acties rond toegankelijke vrije tijd en publieke ruimte voor jeugd maken deel uit van het stedelijk toegankelijkheidsplan.

Allemaal Antwerpenaar

Stad Antwerpen doet nog meer om gelijke kansen te stimuleren voor alle Antwerpenaren. Lees meer op www.allemaalantwerpenaar.be

Vragen?
Heb je een vraag? Of ontvang je graag de presentaties en verslagen? Stuur een mailtje naar de dienst Gelijke Kansen: gelijkekansen@antwerpen.be