Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

stad Antwerpen
Twee deelnemers gaan in gesprek met elkaar op de slotdag Vinden en VerbindenJeroen Broeckx

Inspiratiedag rond LGBTQIA+-personen met een migratieachtergrond

Op maandag 27 maart organiseerde stad Antwerpen samen met Atlas, Integratie en Inburgering en Het Roze Huis een slotdag van het tweejarig project Vinden & (Ver)binden.

Samen ondersteunen we LGBTQIA+-personen met een migratieachtergrond.

Samen willen we LGBTQIA+-personen met een migratieachtergrond ondersteunen waarbij we inzetten op welbevinden en gelijke participatiekansen. Dankzij workshops, een panelgesprek en het delen van bevindingen vanuit het project werden professionals geïnspireerd om hulp- en dienstverlening samen nog inclusiever en toegankelijker te maken voor deze doelgroep. 

 Waar staat Vinden & (Ver)binden voor?  

Vinden & (Ver)binden is ontstaan vanuit de vaststelling dat in Vlaanderen zowel personen met een migratieachtergrond als personen die tot de diverse groep LGBTQIA+ behoren drempels ondervinden op verschillende levensdomeinen (huisvesting, arbeidsmarkt, onderwijs, hulpverlening,…). Het project richt zich dan ook tot personen die zich op het kruispunt bevinden van seksuele en genderdiversiteit en migratieachtergrond. Door hun dubbele minderheidspositie hebben ze een grotere kans om uitsluiting te ervaren en dat heeft een sterke impact op hun welbevinden. 

Boeiend slotevenement met veel kansen op verbinding 

Op de slotdag van het project (27 maart) deelden verschillende experten kennis en inzicht, om hulp toegankelijker te maken voor LGBTQIA+-personen met een migratieachtergrond.  

De 80 aanwezige deelnemers: 

 • kregen interessante presentaties, een panelgesprek en kansen om ervaringen te delen met de andere experts
 • namen deel aan verschillende workshops rond gevarieerde thema’s:    
  • een inkijk in het leven van LGBTQIA+-personen in een opvangcentrum 
  • tips hoe je kan inzetten op een inclusievere organisatie en dienstverlening,  
  • tips hoe je een veilige en vertrouwde omgeving kan creëren voor de doelgroep 

Ontdek het Lerend Netwerk uit het project Vinden & (Ver)binden   

Tijdens het 2-jarige project Vinden & (Ver)binden is er een lerend netwerk opgestart van partners, voor een betere toeleiding van personen uit de LGBTQIA+-gemeenschap naar hulp. Zo wilde het project verschillende hulpverleners met elkaar verbinden: 

 • organisaties uit het werkveld seksuele en genderdiversiteit 
 • organisaties die zich specialiseren in migratie, integratie en inburgering 
 • vertegenwoordigers van de brede hulp- en dienstverlening  

Het lerend netwerk onderzocht de noden en behoeften van de doelgroep. 
Zo kon het netwerk inzichten en aanbevelingen geven aan beleidsmakers en hulpverleners. 

Buddywerking en diversiteitstraject 

Tijdens het project realiseerden de partners van de stad concrete resultaten om de doelgroep beter te ondersteunen. Zo werkte Het Roze Huis een buddywerking uit op maat van LGBTQIA+-personen met migratieachtergrond. En Atlas realiseerde een diversiteitstraject bij het Rode Kruis Opvangcentrum Linkeroever. 

Volg de e-learning voor hulpverleners met concrete tips 

Samen met haar kernpartners ontwikkelde stad Antwerpen een e-learning voor dienst- en hulpverleners. De e-learning reikt kennis aan over het kruispunt van seksuele en genderdiversiteit en migratie. Zowel concrete tips als getuigenissen van LGBTQIA+-personen met migratieachtergrond komen aan bod. De e-learning beantwoordt vragen zoals 

 • Welke impact heeft een asielprocedure op je leven als LGBTQIA+-persoon?  
 • Waar staan de letters LGBTQIA+ nu juist voor?  
 • Waar let ik best op tijdens een gesprek met een LGBTQIA+-persoon met een migratieachtergrond 

Allemaal Antwerpenaar 

Stad Antwerpen doet nog meer om gelijke kansen te stimuleren voor Alle Antwerpenaren. Op 21 maart 2023, de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie, lanceerde stad Antwerpen de vervolgcampagne Allemaal Antwerpenaar. Deze campagne roept Antwerpenaars op om te reageren als ze discriminatie zien. 

Lees meer op www.allemaalantwerpenaar.be. 

Meer info

Inspiratiedag Vinden & (Ver)binden
Jeroen Broeckx1|31
Inspiratiedag Vinden & (Ver)binden
Jeroen Broeckx1|31
Inspiratiedag Vinden & (Ver)binden
Jeroen Broeckx1|31
Inspiratiedag Vinden & (Ver)binden
Jeroen Broeckx1|31
Inspiratiedag Vinden & (Ver)binden
Jeroen Broeckx1|31
Inspiratiedag Vinden & (Ver)binden
Jeroen Broeckx1|31
Inspiratiedag Vinden & (Ver)binden
Jeroen Broeckx1|31
Inspiratiedag Vinden & (Ver)binden
Jeroen Broeckx1|31
Inspiratiedag Vinden & (Ver)binden
Jeroen Broeckx1|31
Inspiratiedag Vinden & (Ver)binden
Jeroen Broeckx1|31
Inspiratiedag Vinden & (Ver)binden
Jeroen Broeckx1|31
Inspiratiedag Vinden & (Ver)binden
Jeroen Broeckx1|31
Inspiratiedag Vinden & (Ver)binden
Jeroen Broeckx1|31
Inspiratiedag Vinden & (Ver)binden
Jeroen Broeckx1|31
Inspiratiedag Vinden & (Ver)binden
Jeroen Broeckx1|31
Inspiratiedag Vinden & (Ver)binden
Jeroen Broeckx1|31
Inspiratiedag Vinden & (Ver)binden
Jeroen Broeckx1|31
Inspiratiedag Vinden & (Ver)binden
Jeroen Broeckx1|31
Inspiratiedag Vinden & (Ver)binden
Jeroen Broeckx1|31
Inspiratiedag Vinden & (Ver)binden
Jeroen Broeckx1|31
Inspiratiedag Vinden & (Ver)binden
Jeroen Broeckx1|31
Inspiratiedag Vinden & (Ver)binden
Jeroen Broeckx1|31
Inspiratiedag Vinden & (Ver)binden
Jeroen Broeckx1|31
Inspiratiedag Vinden & (Ver)binden
Jeroen Broeckx1|31
Inspiratiedag Vinden & (Ver)binden
Jeroen Broeckx1|31
Inspiratiedag Vinden & (Ver)binden
Jeroen Broeckx1|31
Inspiratiedag Vinden & (Ver)binden
Jeroen Broeckx1|31
Inspiratiedag Vinden & (Ver)binden
Jeroen Broeckx1|31
Inspiratiedag Vinden & (Ver)binden
Jeroen Broeckx1|31
Inspiratiedag Vinden & (Ver)binden
Jeroen Broeckx1|31
Inspiratiedag Vinden & (Ver)binden
Jeroen Broeckx1|31