Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

stad Antwerpen
Speelbos Hof de Bist Ekeren

Op naar een meer toegankelijk Antwerpen

Afgelopen jaar deed stad Antwerpen een bevraging bij personen met een handicap en bij de eigen diensten, om een beter zicht krijgen op de noden en knelpunten wat betreft toegankelijkheid in Antwerpen. Op basis daarvan schreef de stad een plan met zeer concrete acties. Dit gebeurde in samenwerking met Inter, het Agentschap Toegankelijk Vlaanderen. Een eerste actie uit het plan is het toegankelijk maken van speelbos Hof de Bist in Ekeren.

Het nieuwe actieplan is gebaseerd op input en suggesties van personen met een handicap en van verenigingen die zich inzetten voor personen met een handicap.

Uit de bevraging kwam een toegankelijker openbaar domein naar voor als prioriteit. Mensen ervaren allerlei drempels, zoals slecht onderhouden voetpaden of weinig openbare toiletten. Ook op het vlak van communicatie liggen er nog kansen: zo vinden ze vaak online nog te weinig informatie over de toegankelijkheid van bepaalde locaties. Het vooraf kunnen inschatten van toegankelijkheid van evenementen en gebouwen is immers cruciaal, om personen met een handicap effectief te laten participeren. Ook over thema’s als mobiliteit, de toegankelijkheid van openbare gebouwen en vrije tijd gaven de deelnemers advies.

Nadruk op belang van participatie

Ook bij de verdere uitrol van het actieplan blijft het betrekken van de doelgroep een prioriteit voor stad Antwerpen. Er wordt gewerkt aan nieuwe, meer interactieve vormen van participatie. Iedereen die wil kan, op basis van zijn eigen interesses en expertise, deel uitmaken van een pool van ervaringsdeskundigen en experten.

Karim Bachar, schepen voor gelijke kansen: “Iedereen heeft evenveel recht om deel te nemen aan alles wat Antwerpen te bieden heeft. Daar moet de stad mee over waken. Daarom zetten we de komende jaren nog meer in op toegankelijkheid, op alle levensdomeinen en over alle bevoegdheden heen. Het nieuwe stedelijke actieplan vormt daarvoor een stevige basis.”

Stedelijk plan voor meer en betere toegankelijkheid

Ook binnen de stadsdiensten werden alle beleidsdomeinen bevraagd over prioriteiten en noden.

Het nieuwe plan bevat zowel interne acties (voor de stad als werkgever) als externe acties op heel uiteenlopende beleidsdomeinen.

De stad zal intern inzetten op het aanwerven en in dienst houden van meer werknemers met een handicap, en op het sensibiliseren van medewerkers.

Een prioriteit binnen het plan is het verbeteren van de toegankelijkheid van het openbaar domein en openbare gebouwen. Dat gebeurt in eerste instantie via proefprojecten, zoals de renovatie van de Droogdokken en de heraanleg van het Stadspark. Een ander voorbeeld is het toegankelijk maken van speelbos Hof de Bist in Ekeren, in samenwerking met het district. Daar bracht een groep kinderen met en zonder handicap een ervaringsbezoek aan deze speelplek, met hun feedback gaat de stad dan aan de slag. Ook Inter screent een drietal speelbossen op toegankelijkheid. Het speelbos in Ekeren krijgt aanpassingen waar nodig. Maar de tips en suggesties van zowel de kinderen als Inter komen ook in een draaiboek dat kan gebruikt worden voor álle bestaande en toekomstige speelbossen.

Toegankelijkheid moet van bij de ontwerpfase meegenomen worden bij alle renovatie- en nieuwbouwprojecten in Antwerpen.

Ook voor mobiliteit is er aandacht. Zo zet de stad in op toegankelijke mobiliteitsknooppunten zoals Olympiade en Harmonie. Op deze ‘Slimme Schakels’ kan je overstappen tussen eigen vervoer, openbaar vervoer en deelmobiliteit.

Wat vrije tijd betreft werkt de stad  eveneens verschillende acties uit. Zoals de introductie van de European Disability Card (EDC) als bewijs van handicap voor het stedelijk aanbod van sport, cultuur en jeugd. Ook rond G-sport en inclusief sporten is er een beleidsplan in de maak. Voor de horeca zijn er infosessies rond het toegankelijk maken van een pand voorzien.

Stad Antwerpen zorgt er verder voor dat er meer informatie beschikbaar komt op de website van de stad. Dat kan gaan over de toegankelijkheid van stedelijke gebouwen, toegankelijke openbare toiletten, toegankelijke evenementen en toegankelijk jeugdaanbod.

De stad blijft ten slotte inzetten op correcte beeldvorming. Met de campagne Allemaal Antwerpenaar werkt ze aan een warme stad waar iedereen zichzelf kan zijn en waar iedereen zich thuis voelt.

Meer informatie

Via deze knop ga je naar de pagina met meer info over 'initiatieven voor meer toegankelijkheid'.

Meer info