Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

stad Antwerpen
Bovenaanzicht van huizen in AntwerpenBritt Van Overloop

Stad lanceert actieplan voor gelijke kansen op de huurwoningmarkt

Stad Antwerpen lanceert in samenwerking met een heel aantal partnerorganisaties een actieplan om discriminatie op de huurwoningmarkt aan te pakken. Dit plan kwam er na aanleiding van correspondentietesten uitgevoerd door de Vrije Universiteit Brussel (VUB).

Daaruit bleek dat er nog werk ligt om gelijke kansen op die huurmarkt te bevorderen. De acties uit het plan hebben als doel om makelaars, verhuurder en huurders te informeren, sensibiliseren en versterken. In de loop van 2022 zullen de verschillende initiatieven uit dit verbeterplan verder uitgerold worden.

Resultaten prakijktesten

In 2020 voerde de Vrije Universiteit Brussel voor stad Antwerpen correspondentietesten uit om de discriminatie op de professionele huurmarkt in Antwerpen in kaart te brengen.

Daaruit bleek dat zowel kandidaat-huurders met een andere etnische afkomst als kandidaat-huurders met een fysieke beperking structureel gediscrimineerd worden. Personen met een niet-Vlaams klinkende naam werden in 19% (mannen) en 15% (vrouwen) van de gevallen gediscrimineerd. Rolstoelgebruikers werden in 36% van de gevallen niet uitgenodigd voor een plaatsbezoek, terwijl vergelijkbare kandidaten zonder rolstoel de woning wel konden bezoeken.

Meer info over die nulmetingen vind je hier

Op basis van dit onderzoek ontwikkelde de stad, in nauwe samenwerking met de betrokken partnerorganisaties, een aantal initiatieven om gelijke kansen te bevorderen. Een aantal acties zijn al opgestart, andere acties uit het plan zullen de komende maanden uitgerold worden.

Vorming voor makelaars

Samen met haar partners ontwikkelt de stad een vorming voor makelaars die zeer praktijkgericht is. Door concrete en realistische casussen krijgen de makelaars de nodige tools waarmee ze kunnen omgaan met klanten die hen vragen te discrimineren. Heel wat partners werken hieraan mee, waaronder het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars en de Confederatie van Immobiliënberoepen Vlaanderen. Zij nemen deze vorming op in hun eigen vormingsaanbod. Zo’n vorming kan ook opgelegd worden als een sanctie binnen de tuchtprocedure van het BIV.

Ook toekomstige makelaars zullen voortaan in de opleiding ‘Vastgoed’ aan de AP Hogeschool nog meer inzoomen op het thema ‘omgaan met discriminatie’.

Inspanningen voor personen met een handicap

Uit onderzoek blijkt dat makelaars en verhuurders vaak weinig kennis hebben over wat het concept redelijke aanpassingen aan de woning inhoudt. Dat kan leiden tot weerstand om te verhuren aan personen met een handicap. Met een grootschalige informatiecampagne willen we die weerstand wegwerken. 

Ook Antwerpenaren die bouw- of renovatieplannen hebben, wil de stad proactief informeren. Zo zijn er vaak eenvoudige aanpassingen aan de woning die de drempel voor personen met een handicap verlaagt. Op die manier breidt op termijn het aanbod aan meer toegankelijke woningen in Antwerpen uit.

In samenwerking met Inter vzw onderzoekt de stad hoe we de zoektocht naar een geschikte huurwoning voor personen met een handicap beter kunnen faciliteren. Zo willen we deze personen een inventaris aanbieden van woningen die toegankelijk zijn.

Aanstelling projectmedewerker

De stad voorziet middelen voor de aanstelling van een projectmedewerker bij een partnerorganisatie, die zal inzetten op het informeren en sensibiliseren van zowel makelaars en verhuurders als kwetsbare huurders. Op die manier zorgen we ervoor dat alle betrokken partijen de nodige kennis, vaardigheden, tools en ondersteuning hebben om het verhuurproces op een correcte manier te laten verlopen.

De projectmedewerker ontwikkelt een infopakket voor makelaars en verhuurders. In dat pakket vinden ze onder andere informatie over verhuren via het Sociaal Verhuurkantoor, over premies, over de antidiscriminatiewetgeving en een checklist rond toegankelijkheid.

Ook kwetsbare huurders willen we meer op de hoogte brengen van hun rechten, plichten en mogelijkheden. Zo kunnen ze begeleiding krijgen bij het maken van een melding bij de juiste instantie.

Sensibiliserende meting

Momenteel voert het onderzoeksteam van de VUB een sensibiliserende meting via correspondentietesten uit. De eerste resultaten van die meting geven een aanzienlijke daling van de discriminatiegraad aan, zowel voor de discriminatiegrond etnische afkomst als fysieke beperking. De stad ontvangt het rapport van de VUB later dit jaar.

Dat betekent dat sensibiliseren effect heeft: makelaars passen hun gedrag aan wanneer zowel het lokaal bestuur, de media en koepelorganisaties de strijd tegen discriminatie hoog op de agenda zetten.

Meld je klacht

Dien klacht in bij Unia of de Genderkamer van de Vlaamse Ombudsdienst als je als burger of organisatie te maken krijgt met discriminatie.

Meer info

Vraag het volledige rapport op via gelijkekansen@antwerpen.be