Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

stad Antwerpen

Dienst Gelijke Kansen en Atlas

De dienst Gelijke Kansen van stad Antwerpen en Atlas, integratie & inburgering werken rond inclusie, diversiteit, toegankelijkheid en non-discriminatie.

Dienst Gelijke Kansen

Stad Antwerpen garandeert dat iedere burger zich 100% Antwerpenaar kan voelen ongeacht geslacht, gender, leeftijd, religie, seksuele voorkeur, etnisch-culturele afkomst of beperking. De dienst Gelijke Kansen wil dat elke Antwerpenaar op een gelijkwaardige manier kan deelnemen aan het leven in de stad. 

Thema's

 • Non-discriminatie op de huurwoning- en arbeidsmarkt, polarisatie en informeren en sensibiliseren rond discriminatie, racisme en intimidatie.
   
 • Inclusie van personen met een beperking en het verbeteren van toegankelijkheid van stedelijke gebouwen, openbaar domein, mobiliteit, dienstverlening, communicatie en vrije tijd.  
   
 • Gelijke kansen voor LGBTQIA+ personen door ontmoeting en het sensibiliseren rond seksuele en genderdiversiteit.
   
 • Versterken van vrouwen met een migratieachtergrond en het stimuleren van sociale en economische participatie.
   

Samen met partners

De dienst Gelijke Kansen werkt samen met veel organisaties en partners zoals Het Roze Huis, Antwerp Pride, Paars vzw, HWA, Gams, Safe Space, Wel Jong, Bazzz, Avansa, Senzo, UNIA, INTER, Licht en Liefde, Heder, de Markgrave, de Maanwandelaars, De Wereld vn Ravaan, Transgender Infopunt,  BIV, CIB, Fonds 323, Konekt, Lokale Politie Antwerpen, Dito, Kando, HIVA Leuven, AP Hogeschool, Karel de Grote Hogeschool en UGent.

Ontdek wat stad Antwerpen doet rond deze thema's

Deel je suggesties voor een inclusiever Antwerpen

Heb jij een idee waarmee de stad Antwerpen diversiteit nog meer kan omarmen of discriminatie kan tegengaan? Deel je suggesties op gelijkekansen@antwerpen.be.

Atlas, integratie & inburgering

Atlas, integratie & inburgering Antwerpen is het eerste aanspreekpunt voor nieuwkomers en anderstaligen in Antwerpen. De organisatie biedt informatie en ondersteuning aan anderstalige nieuwkomers en organisaties in Antwerpen. Atlas wil zoveel mogelijk drempels wegnemen en het samenleven in de stad bevorderen zodat iedereen met gelijke kansen kan deelnemen aan de samenleving.

Atlas:

 • organiseert integratietrajecten op maat
 • verwijst Antwerpenaren door naar de juiste Nederlandse lessen
 • geeft advies aan inburgeraars en anderstaligen over studies, vrije tijd en Nederlands leren
 • ondersteunt organisaties rond klare taal, inclusie en diversiteitsbeleid
 • biedt juridische dienstverlening over het verblijf en de rechtspositie van vreemdelingen
 • zet in op correcte beeldvorming over diversiteit

Ontdek meer op de website van Atlas, integratie & inburgering