Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

stad Antwerpen

Dienst Gelijke Kansen en Atlas

De dienst Gelijke Kansen van stad Antwerpen en Atlas, integratie & inburgering werken rond inclusie, toegankelijkheid en diversiteit.

Dienst Gelijke Kansen

Stad Antwerpen garandeert dat iedere burger zich 100% Antwerpenaar kan voelen ongeacht geslacht, gender, leeftijd, religie, seksuele voorkeur, etnisch-culturele afkomst of beperking. De dienst Gelijke Kansen wil dat elke Antwerpenaar op een gelijkwaardige manier kan deelnemen aan het leven in de stad. 

Thema's

 • Non-discriminatie op de huurwoning- en arbeidsmarkt en het sensibiliseren rond discriminatie.
   
 • Inclusie van personen met een beperking en het verbeteren van toegankelijkheid van stedelijke gebouwen, openbaar domein, mobiliteit, dienstverlening, communicatie en vrije tijd.  
   
 • Gelijke kansen voor LGBTQIA+ personen door ontmoeting en het sensibiliseren rond seksuele en genderdiversiteit.
   
 • Versterken van vrouwen met een migratieachtergrond en het stimuleren van sociale en economische participatie.
   

Samen met partners

De dienst Gelijke Kansen werkt samen met veel organisaties en partners zoals Het Roze Huis, Antwerp Pride, HWA, Gams, Safe Space, Wel Jong, Bazzz, AYES, Avansa, Senzo, UNIA, INTER, Licht en Liefde, Transgender Infopunt, AP Hogeschool, BIV, CIB, Konekt, Lokale Politie Antwerpen, Dito, KVG, HIVA Leuven, Fonds 323, BIV, CIBKarel de Grote Hogeschool en UGent.

Ontdek wat stad Antwerpen doet rond dit thema

Atlas, integratie & inburgering

Atlas, integratie & inburgering Antwerpen is het eerste aanspreekpunt voor nieuwkomers en anderstaligen in Antwerpen. De organisatie werkt rond integratie en inburgering en

 • organiseert integratietrajecten op maat
 • verwijst Antwerpenaren door naar de juiste Nederlandse lessen
 • geeft advies aan inburgeraars en anderstaligen over studies, vrije tijd en Nederlands leren
 • ondersteunt organisaties rond klare taal, inclusie en diversiteitsbeleid
 • zet in op correcte beeldvorming over diversiteit

Ontdek meer op de website van Atlas, integratie & inburgering