Contacteer stad Antwerpen

stad Antwerpen

Ondersteuning voor organisaties en verenigingen

Ook jouw organisatie kan de werking inclusiever en diverser maken. Hier lees je hoe je dat doet en waar je informatie vindt.

Volg een vorming

Wil jouw team of organisatie leren hoe je veilig op discriminatie reageert?
Volg een vorming of e-learning.

Evalueer of je organisatie niet discrimineert

Wil je snel weten of jouw organisatie goed werkt rond non-discriminatie? Doe dan een zelfevaluatie aan de hand van de Quick-scan en ontdek wat je nog meer kan doen.

Ondersteuning rond seksuele diversiteit en genderdiversiteit

Stad Antwerpen ondersteunt verenigingen en organisaties die werken rond seksuele diversiteit en genderdiversiteit.

Het gaat over verenigingen en organisaties die:

 • ontmoeting stimuleren
 • hulpvragen beantwoorden
 • inzetten op sensibilisering en zichtbaarheid
 • safe spaces (veilige ruimtes) aanbieden voor specifieke doelgroepen
 • de stad ondersteunen bij het bepalen en uitvoeren van een LGBTQI+ beleid

Heb je vragen en wil je graag meer informatie? Neem contact op met de dienst Gelijke Kansen via gelijkekansen@antwerpen.be.

Kijk op diversiteitspraktijk.be 

Atlas, integratie & inburgering bundelt informatie over diversiteit op een website. Deze website geeft je een antwoord op vragen zoals:

 • Hoe maak je dienstverlening toegankelijker voor iedereen?
 • Hoe zet je op de werkvloer in op diversiteit?
 • Hoe communiceer je duidelijk met anderstaligen?
 • Wanneer kan je een tolk of vertaler gebruiken?

Kijk op www.diversiteitspraktijk.be.

Advies voor verenigingen

Buurtsecretariaten helpen je

Ervaar je dat je vereniging moeilijk aansluiting, ondersteuning of gehoor vindt in de stad? Contacteer een buurtsecretariaat. De medewerkers geven je advies en brengen je in contact met de juiste personen of instanties.

Diversiteit in sportverenigingen

Ook voor sportclubs is het belangrijk dat er weinig drempels zijn om in te schrijven voor en deel te nemen aan de activiteiten. Deze websites geven je tips om die toegankelijkheid te verbeteren:


Versterk je team met anderstalige vrijwilligers

Anderstalige vrijwilligers kunnen een grote meerwaarde zijn: 

 • Ze brengen specifieke talenkennis in je organisatie.
 • Ze tonen je een unieke blik op de werking van je organisatie.
 • Ze verrijken en verjongen je organisatie.
 • Je team straalt diversiteit uit en vormt zo een betere afspiegeling van de omgeving.

En tegelijkertijd geef jij hen de kans om Nederlands te oefenen en ervaring op te doen.

Wil je meer weten? Bekijk de toolkit anderstalige vrijwilligers
 

Handleiding voor gastvrije projecten

Vind je het moeilijk om mensen met gekleurde armoede te bereiken of betrekken bij je vereniging? Bekijk dan de handleiding voor gastvrije projecten van Avansa en Filet Divers. Je vindt er 

 • Via het Lokaal Fonds Vrijetijdsparticipatie kunnen lokale Antwerpse organisaties die met bepaalde doelgroepen werken financiële steun aanvragen, zoals terugbetaling van tickets voor culturele of sportactiviteiten.
 • Voedselbedelingen en sociale kruideniers kunnen ondersteuning voedselhulp aanvragen.
   

Inclusief jeugdwerk

Met voldoende aandacht voor diversiteit zorg je voor een werking waar iedereen zich welkom voelt. Hoe kan je als jeugdwerking zorgen dat iedereen terecht kan bij je werking? Inclusief worden klinkt als een grote opgave. Maar kleine aanpassingen kunnen voor veel kinderen en jongeren een groot verschil maken. Op zoek naar inspiratie? Hieronder kan je doorklikken naar websites die je op weg helpen.

Toegankelijke evenementen en gebouwen

Als je een evenement organiseert, dan wil je dat iedereen kan deelnemen.
Bekijk deze checklist vol tips.

Plant je organisatie een renovatie of nieuwbouw? Bij verbouwaanvragen helpt de dienst vergunningen je om aan alle wettelijke regels rond toegankelijkheid te voldoen.

Wil je nog meer doen om iedereen in jouw zaak welkom te heten?
Ontdek de tips rond toegankelijkheid van inter (Agentschap Toegankelijk Vlaanderen).