Welk gedrag is strafbaar?

In België is discriminatie op basis van iemands seksuele geaardheid bij wet verboden. Hieronder vindt u een lijst van strafbare handelingen volgens de Antidiscriminatiewet.

  • Directe en indirecte discriminatie op basis van seksuele geaardheid. Iemand op een verschillende manier behandelen op basis van zijn of haar seksuele geaardheid, zonder dat daar een goede reden voor is.
  • Intimidatie of pesterijen. Iemand pesten, vernederen of viseren vanwege zijn of haar seksuele geaardheid.
  • Opdracht geven tot discriminatie. Het is verboden om iemand opdracht te geven tot discriminatie vanwege de seksuele geaardheid van de persoon of groep. Zowel de opdrachtgever als de uitvoerder van de opdracht begaan dan een misdrijf. 
  • Beledigingen. Iemand beledigen die een publieke functie uitoefent, bijvoorbeeld een politieman of een ambtenaar, is strafbaar. Ook andere mensen in het openbaar beledigen is strafbaar. Beledigen wordt openbaar als het gebeurt in het bijzijn van minstens twee personen, of als een brief of e-mail aan verschillende personen is verzonden.
  • Aanzetten tot haat, discriminatie of geweld. Wanneer men andere mensen oproept tot haat, discriminatie of geweld, is er sprake van een misdrijf. De uitspraken kunnen mondeling of schriftelijk gebeuren, maar moeten wel openbaar zijn. Ook haat en discriminatie op het internet zijn in sommige gevallen strafbaar. Hier leest u wanneer dat het geval is.
  • Homofobe misdrijven. Fysiek of mentaal geweld tegen een andere persoon is sowieso verboden. Wanneer dat geweld een duidelijk homofoob motief heeft, kan een rechter de straf verzwaren. Een overzicht van homofobe misdrijven vindt u hier.

Meer info

Meer info en voorbeelden over discriminatie op basis van seksuele geaardheid vindt u op de website van Unia