Foto van het MAS met smartphone ervoor waar de vroegere situatie op staat (tekening van oud gebouw)