campagnebeeld Apps from Antwerp

Apps from Antwerp: toepassingen ontwikkelen voor een betere stad

Apps from Antwerp wil creativiteit en innovatie stimuleren door samen met bewoners, studenten, bedrijven en bezoekers na te denken over hoe we de dingen nog beter kunnen maken voor en in Antwerpen.

Minstens eenmaal per jaar lanceert de stad een projectcyclus voor 'Apps from Antwerp'. Die begint met een brainstormsessie waarop iedereen ideeën, wensen, klachten en dromen op tafel mag leggen en ze bediscussiëren.

Daar kunnen ook ontwikkelaars zich laten inspireren en eventueel mee brainstormen. Zij presenteren dan een voorstel van een toepassing (zoals een app of een website) die zij willen maken om de stad beter te maken.