stad Antwerpen - Frederik Beyens
Sfeerbeeld van de Brialmontomwalling. Onder Wolvenberg zouden de brug, de toegangsweg en de geschutsopstelling (uiterst rechts te zien) liggen. Felixarchief, stad Antwerpen, inventarisnr. 158

Archeologen voeren onderzoek uit in Wolvenberg bis

Archeologen voeren deze week vooronderzoek uit in het kader van ‘Wolvenberg bis’, dat deel uitmaakt van het Masterplan Park Brialmont. Dit moet inzicht geven in de exacte locatie en de bewaringstoestand van de zone van de voormalige Berchemse poort die deel uitmaakte van de Brialmontomwalling. De resultaten tonen voorlopig dat er weinig bewaard is van de omwalling op deze plek. 

Berchemse poort

Waar zich vandaag Wolvenberg bevindt, lag in de 19de eeuw de Grote omwalling of Brialmontomwalling. De archeologen voeren momenteel vooronderzoek uit om te kijken of er nog restanten zijn van de zone van de voormalige Berchemse poort, meer concreet de geschutsopstelling en de brug met de toegangsweg naar de poort. De exacte locatie en de bewaringstoestand zijn immers nog niet gekend. Het archeologisch vooronderzoek wordt uitgevoerd op de strook naast de Binnensingel en buiten de volkstuintjes. De vondsten moeten meer informatie geven voor het ontwerp van het toekomstige park. Voorlopige resultaten tonen aan dat er weinig bewaard is gebleven op deze plek.

 

Archeologisch traject

Het archeologische vooronderzoek volgt het nieuwe archeologische traject van het Onroerenderfgoeddecreet waarbij een archeologienota moet worden opgemaakt die de archeologische waarden in kaart brengt en geplande ingrepen aftoetst aan de ondergrond. Hiervoor is geen bouwvergunning nodig, wel werd er een melding gemaakt. Het vooronderzoek wordt uitgevoerd door het archeologisch bedrijf ABO-Group onder coördinatie van de stedelijke dienst archeologie. Het archeologisch onderzoek wordt ten laatste op 4 augustus 2017 afgerond, waarna de sleuven terug gedicht worden.

2 reacties op dit artikel:
Jouw avatar
Marinus

die inventarisnummer klopt niet

Jouw avatar
Stad_Antwerpen

Beste Marinus, bedankt voor uw opmerkzaamheid. Wij geven dit door aan onze collega's.