Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

stad Antwerpen - Frederik Beyens
Archeologen leggen Huidevetterstoren verder bloot in de tunnel.stad Antwerpen

Bastion Huidevetterstoren geeft geheimen verder prijs onder de tunnel

Hoe verder de werken aan de Noorderlijn vorderen. Hoe meer het bastion haar geheimen prijsgeeft aan de archeologen. Tijdens de zomermaanden startte de aannemer met de tunnel en onderzochten de stadsarcheologen de resterende stukken van de bastionmuur. De resultaten leest en ziet u hier.

Van april tot midden mei konden de stadsarcheologen grote delen van het bastion Huidevetterstoren op de Leien in open lucht onderzoeken. Tijdens de zomer zette ze hun onderzoek enkele dagen verder in de tunnel. Ze stelden onder meer vast dat het fundament van de muur aan de binnenkant van het bastion onregelmatig opgebouwd was met blokken kalksteen, krijt en grote brokken hergebruikt baksteenmetselwerk. In de doorsnede van de muur konden de archeologen zien hoe hierin oude materialen hergebruikt werden. Het fundament zelf steunde op de natuurlijke lagen met fossiele schelpen die teruggaan tot de vorming van het landschap.

Delen van de muur worden verder afgebroken om plaats te maken voor de tunnel waar de tram zal doorrijden. Vanaf de zomer van 2017 zullen de opgravingen starten aan  de Kipdorpbrug. Deze archeologische site zal in de toekomst permanent worden opengesteld voor het publiek. 

Foto's tonen de verschillende stappen en onthullingen

De foto's tonen het stuk van de bastionmuur dat zich in de tunnel bevindt. Na de afbraak van de muur die zichtbaar was tijdens het publieksmoment in mei 2016, goot de aannemer de dakplaat. Onder deze dakplaat werd de tunnel verder uitgegraven. Dwars op de doorgang stond echter nog een deel van de bastionmuur met de haakse steunberen. Voordat deze werd afgebroken, onderzochten de archeologen verschillende delen. 

Volgende delen werden vrij gelegd:

Binnenzijde: fundament van de steunberen en de noordelijke muur 

  • De voet van de steunbeer (ca. 80 cm bewaard) 
  • De achterzijde van de noordelijke muur (zichtbaar over ca. 8 m) en dieper gefundeerd dan de steunberen.

Het fundament was aan de binnenzijde van het bastion eerder slordig opgebouwd met blokken kalksteen, krijt en grote brokken hergebruikt baksteenmetselwerk. Na de registratie werd de muur afgebroken en werd de dwarse doorsnede van de hele voet van de muur zichtbaar. (Hoogte van 1,60 m.)

Doorsnede: de noordelijke muur

De afbraak maakte het mogelijk om zicht te krijgen op de doorsnede van het muurfundament, de bouwsleuven van de muur (binnenzijde en buitenzijde bastion) en de aanzet van de gracht (buitenzijde) aan het licht.

  • Muur: in het binnenmetselwerk is het gebruik van oude materialen duidelijk te zien. 
  • Fundament: dit bestond uit kalkblokken waarop een laag mortel werd aangebracht, waarop de rest van de muur werd opgetrokken.
  • Onder het fundament: natuurlijke tertiaire lagen met fossiele schelpen die teruggaan tot de vorming van het landschap tot 2 miljoen jaar geleden.

Buitenzijde: voorzijde van de noordelijke muur

De muur werd vervolgens langs de kant van de gracht vrij gegraven.

  • Demping van de gracht: In het zandprofiel was te zien hoe de gracht grondig gereinigd werd voor de afbraak van het bastion. Daarna werd deze in verschillende stappen volgestort met puin van de afbraak. 
  • Muur: het krijtstenen fundament is regelmatiger opgebouwd dan aan de binnenzijde.

 

Zicht op de doorsnede van de muur op het einde van de tunnel
Zicht op de doorsnede van de muur op het einde van de tunnel
stad Antwerpen1|10
Zicht op doorsnede van de volledige bastionmuur
Zicht op doorsnede van de volledige bastionmuur
stad Antwerpen1|10
Vrijmaken van de voet van één van de dertien haakse steunberen aan de binnenzijde van de muur die onderzocht werden
Vrijmaken van de voet van één van de dertien haakse steunberen aan de binnenzijde van de muur die onderzocht werden
stad Antwerpen1|10
Zicht op de voet van een haakse steunbeer aan de binnenzijde van de muur. Uiterst rechts is de hoofdmuur te zien.
Zicht op de voet van een haakse steunbeer aan de binnenzijde van de muur. Uiterst rechts is de hoofdmuur te zien.
stad Antwerpen1|10
Zicht op het zandprofiel aan de buitenzijde van de muur. Hier werd de gracht volgestort met puin.
Zicht op het zandprofiel aan de buitenzijde van de muur. Hier werd de gracht volgestort met puin.
stad Antwerpen1|10
Zicht op de buitenkant van de muur. Deze wordt verder vrijgemaakt voor precieze documentatie.
Zicht op de buitenkant van de muur. Deze wordt verder vrijgemaakt voor precieze documentatie.
stad Antwerpen1|10
Detail van de buitenzijde van de muur met de fundering uit krijtstenen.
Detail van de buitenzijde van de muur met de fundering uit krijtstenen.
stad Antwerpen1|10
Zicht op de buitenzijde van de muur. Van onder naar boven de natuurlijke geologische lagen, het fundament uit krijtsteen en de bakstenen voet.
Zicht op de buitenzijde van de muur. Van onder naar boven de natuurlijke geologische lagen, het fundament uit krijtsteen en de bakstenen voet.
stad Antwerpen1|10
Zicht op de andere kant van de muur. De doorsnede is zichtbaar. Dit deel van de muur werd na het onderzoek afgebroken om de tunnel vrij te maken.
Zicht op de andere kant van de muur. De doorsnede is zichtbaar. Dit deel van de muur werd na het onderzoek afgebroken om de tunnel vrij te maken.
stad Antwerpen1|10
Overzichtsplan van de archeologische opgravingen aan de bastionmuur.
Overzichtsplan van de archeologische opgravingen aan de bastionmuur.
stad Antwerpen1|10