stad Antwerpen - Frederik Beyens
Stadsarcheologen aan het werk Stad Antwerpen - Lucid Lucid

Spaanse omwalling onthult bastionpunt

Onder het traject van de Noorderlijn liggen de restanten van de Spaanse omwalling uit de 16de eeuw. Momenteel wordt er gewerkt aan de nieuwe metrotunnel. Deze doorkruist het bastion Huidevetterstoren, dat tot 7 meter onder de rijweg goed bewaard is. Nadat de archeologen in mei het eerste deel hebben blootgelegd, stoten ze nu op de bastionpunt. Doordat er onder het bastion nutsleidingen liggen kon het bastion niet zo diep uitgegraven worden als verwacht. Hier leest u meer over de bastionpunt met halve piramide die wel zichtbaar werd.

 

De werfleiding zorgt ervoor dat de werken goed worden opgevolgd.
De werfleiding zorgt ervoor dat de werken goed worden opgevolgd.
stad Antwerpen - Lucid Lucid 1|10
De stadsarcheologen documenteren de restanten van de bastionmuur.
De stadsarcheologen documenteren de restanten van de bastionmuur.
Stad Antwerpen - Lucid Lucid 1|10
Onderaan de bastionmuur is de halve piramide goed zichtbaar.
Onderaan de bastionmuur is de halve piramide goed zichtbaar.
stad Antwerpen - Lucid Lucid 1|10
De halve piramide is goed zichtbaar. Bovenop deze piramide zat er een bol. Deze werd niet meer teruggevonden.
De halve piramide is goed zichtbaar. Bovenop deze piramide zat er een bol. Deze werd niet meer teruggevonden.
stad Antwerpen - Lucid Lucid 1|10
De stadsarcheologen documenteren de restanten van de bastionmuur.
De stadsarcheologen documenteren de restanten van de bastionmuur.
stad Antwerpen - Lucid Lucid 1|10
De stadsarcheologen maken de bastionpunt en halve piramide vrij om deze beter te bestuderen.
De stadsarcheologen maken de bastionpunt en halve piramide vrij om deze beter te bestuderen.
stad Antwerpen - Lucid Lucid 1|10
Ook de landmeter is ter plaatse om de muren op te meten.
Ook de landmeter is ter plaatse om de muren op te meten.
stad Antwerpen - Lucid Lucid 1|10
Zicht op de bastionpunt die werd vrij gegraven.
Zicht op de bastionpunt die werd vrij gegraven.
stad Antwerpen - Lucid Lucid 1|10
De landmeter aan het werk.
De landmeter aan het werk.
Stad Antwerpen - Lucid Lucid 1|10
In de verdiepte uitgraving komt de piramide nog verder in beeld.
In de verdiepte uitgraving komt de piramide nog verder in beeld.
Stad Antwerpen - Lucid Lucid 1|10

Sinds het voorjaar van 2016 voeren de stadsarcheologen onderzoek uit op het traject waar de Noorderlijn zal komen. Pal onder de Leien liggen namelijk de restanten van de Spaanse omwalling uit de 16de eeuw. Momenteel bevindt het archeologisch onderzoek zich op de Frankrijklei ter hoogte van de Maria Theresialei, waar de nieuwe metrotunnel wordt gebouwd. De muurresten op het tunneltracé werden na documentatie afgebroken. Aan beide zijden van de tunnel blijven er nog wel grote delen van het bastion bewaard, waaronder ook de bastionpunt.

Naar wat waren de stadsarcheologen op zoek? 

Net als de bastionhoeken, was de bastionpunt afgewerkt met een halve piramide.  Dit was typisch voor vestingbouw in Antwerpen in de 16de eeuw. Deze halve piramide was zichtbaar boven het niveau van het grachtwater. Dit weten de stadsarcheologen omdat de 16de-eeuwse kaart van Vergilius Bononiensis toont hoe deze piramide bekroond werd door een halve bol. Door de bastionpunt uit te graven, konden ze vast stellen wat er nog bewaard is gebleven. 

Wat hebben de stadsarcheologen terug gevonden? 

Door het verloop van een belangrijke nutsleidingenkoker dicht bij de bastionpunt kon de piramide niet zo ruim en diep vrij gelegd worden als voorzien. De voorzijde van het bastion kon in de proefput tot 3 meter diep blootgelegd worden. Ter hoogte van de piramide konden de archeologen nog 1,5 meter dieper graven worden, mits ondersteuning van de nutsleidingenkoker. De opgraving maakte duidelijk dat de voorzijde van het bastion, net als de zuidelijke hoek (onderzoek april-mei) met nieuwe stenen gerenoveerd werd en dat de piramide nog goed bewaard was. De stenen bol, een kwetsbaar bouwelement, bleef echter niet tot in de laatste fase van het bastion bewaard.

Reacties:
Er zijn nog geen reacties toegevoegd. Voeg er zelf één toe!