Belasting of retributie?

Het is niet altijd duidelijk wat het verschil is tussen een belasting en een retributie. Hieronder wordt het verschil tussen de twee kort uitgelegd.

Belasting

Een belasting is een eenzijdig opgelegde verplichting vanuit de overheid waar geen individuele dienstverlening van de overheid tegenover staat. De belastingen hebben enerzijds tot doel de openbare dienstverlening in te financieren. Anderzijds kunnen sommige belastingen ook een bijkomend doel hebben, bijvoorbeeld het ontmoedigen van sluikstorten en verwaarlozing.

Retributie

Een retributie is een billijke vergoeding voor een prestatie of een dienst geleverd door de stad die ten goede komt aan de persoon die gebruik maakt van die dienst of prestatie.

Zowel belastingen als retributies worden vastgesteld door de gemeenteraad.

Info en contact

Stad Antwerpen - vaststelling fiscaliteit
tel. 03 338 65 44 
e-mail 

Een afspraak maken kan iedere werkdag tussen 9 en 16 uur.

Opgelet: U kan hier enkel terecht met vragen over stadsbelastingen. Voor alle andere belastingen verwijzen wij u graag door naar de Federale Overheidsdienst Financiën, tel. 025 72 57 57.