Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

stad Antwerpen

Volksraadpleging

De gemeenteraad kan de inwoners raadplegen over aangelegenheden van gemeentelijk belang die tot de bevoegdheid van de stad behoren.

De gemeenteraad kan een volksraadpleging doen op eigen initiatief of op verzoek van de inwoners van de stad. In dat geval moet het initiatief worden gesteund door minstens 10% van de inwoners. Het verzoek wordt in dat geval gericht aan het college van burgemeester en schepenen. Het wordt met een aangetekende brief of door afgifte tegen ontvangstbewijs ingediend.

Bij het verzoek worden een gemotiveerde nota gevoegd en de stukken die de gemeenteraad kunnen voorlichten.

Het verzoek wordt ingediend met een formulier dat bestaat uit een verzoekschrift en een petitielijst.  Hier vindt u de modellen van verzoekschrift en petitielijst.

Alle verdere informatie over een gemeentelijke volksraadpleging vindt u hier.