Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

stad Antwerpen

Gemeenteraad: functie en werking

Gemeenteraad en gemeenteraadscommissies

Alle punten op de agenda van de gemeenteraad worden de week voor de gemeenteraadszitting besproken tijdens voorbereidende gemeenteraadscommissies. De timing van deze commissies vindt u via de kalender op onze raadpleegomgeving

De vergaderingen van de gemeenteraad en de voorbereidende raadscommissies zijn openbaar, behalve wanneer tijdens het overleg specifieke persoonsgegevens aan bod komen. Burgers mogen de openbare vergaderingen bijwonen, maar niet tussenbeide komen.

  • De voorzitter van de gemeenteraad zit de vergaderingen van de gemeenteraad voor. Ook in deze legislatuur (2019-2024) is de burgemeester de voorzitter van de gemeenteraad. 
  • Samenstelling commissies
    - De collegeleden maken van rechtswege deel uit van de commissie omtrent hun bevoegdheden. 
    - Elke commissie heeft een eigen voorzitter.
    - De samenstelling van de commissies wordt op de gemeenteraad vastgelegd. 

Bevoegdheid   

De gemeenteraad bespreekt en neemt besluiten over alles wat van gemeentelijk belang is. De gemeenteraad zorgt ook voor opvolging en controle van het college van burgemeester en schepenen, het orgaan dat instaat voor het dagelijks bestuur van de stad.

Locatie

Wegens renovatie- en restauratiewerken is het stadhuis tijdelijk niet beschikbaar. Tijdens deze periode vergadert de gemeenteraad in het Sint-Bernarduscentrum, Lombardenvest 23, 2000 Antwerpen.