Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

stad Antwerpen

Gemeenteraad: zittingen, beeldverslagen en besluiten

In principe vergadert de gemeenteraad eenmaal per maand (behalve in juli en augustus), op maandagavond om 19.30 uur. Als de agenda tijdens die zitting niet volledig kan worden afgewerkt, vergadert de gemeenteraad de volgende dag(en) verder. Gedurende de week voor de gemeenteraadszitting vinden de gemeenteraadscommissies plaats.

Dagorde, besluitenlijst en notulen

Van iedere gemeenteraadszitting worden documenten gepubliceerd op onze raadpleegomgeving.
Via de kalender in deze raadpleegomgeving kiest u de zitting gemeenteraad (GR) die u wilt bekijken. Volgende documenten kunt u raadplegen:

 • dagorde en een bundel van de ontwerpbesluiten van de punten die ter inzage zijn (vanaf de voorlaatste donderdag voor de zitting);
 • bijgevoegde dagorde: bevat het initiatiefrecht van de raadsleden dat na het afsluiten van de dagorde nog wordt toegevoegd (vanaf de laatste donderdag voor de zitting);
 • besluitenlijst (vanaf 1ste of 2de werkdag na de zitting);
 • notulen van de punten die ter inzage zijn (na goedkeuring van deze notulen op de eerstvolgende zitting).

Via volgende links gaat u rechtstreeks naar de raadpleegomgeving van de desbetreffende zitting.

 • maandag 31 januari 2022 --> Gelet op de vigerende regelgeving omtrent COVID-19, zullen

  1. de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn in hybride vorm worden georganiseerd.
  Hierbij zullen bepaalde raadsleden fysiek deelnemen en andere raadsleden virtueel. De raadsleden die virtueel deelnemen, zullen op een gelijkwaardige manier kunnen debatteren, beraadslagen en stemmen als de raadsleden die fysiek aanwezig zijn. Zij zullen ook zichtbaar en hoorbaar zijn voor de andere raadsleden en voor de pers en het publiek.
  Publiek kan deze raadszittingen bijwonen: Bernarduscentrum, Lombardenvest 23, 2000 Antwerpen;

  2. de voorbereidende raadscommissies (maandag 24 januari 2022 - donderdag 27 januari 2022) virtueel worden georganiseerd. 

  Zowel de hybride raadszittingen (audio + video) als de virtuele voorbereidende commissies (audio + video) zijn live te volgen via de website.  

De commissies gaan steeds door de week voor de gemeenteraad. Ook deze worden gepubliceerd op onze raadpleegomgeving.

Besluiten

Bepaalde besluiten moeten verplicht bekendgemaakt worden. Deze besluiten kan u bekijken via de ​raadpleegomgeving. Verder worden er nog besluiten gepubliceerd die niet verplicht bekendgemaakt moeten worden, en ook deze kan u in de raadpleegomgeving terugvinden.

(Beeld)verslagen 

Vanaf december 2015
Vanaf december 2015 kunnen de beeldopnames van de zittingen van de gemeenteraad en gemeenteraadscommissies zowel live als achteraf bekeken worden. Uiteraard bevatten deze fragmenten alleen opnames van het openbare gedeelte van de zittingen. Volg hiervoor de links bovenaan de pagina.

2008 – 2015
Beeldopnames zijn er ook voor eerdere zittingen. Deze kunnen in het archievenoverzicht geraadpleegd worden: 

 • via navigatie: Archievenoverzicht > Archieven van de stad Antwerpen > Bestuur van de stad > Gemeenteraad > Zittingen > Beeld- en geluidsopnamen

Tot eind 2007 werden de notulen van de openbare zittingen van de gemeenteraad gepubliceerd in boekvorm: het gemeenteblad. Per zitting was er een aparte editie.
U kan deze online raadplegen in het archievenoverzicht:

 • via zoekopdracht: 'gepubliceerd zittingsverslag'
 • via navigatie: Archievenoverzicht > Archieven van de stad Antwerpen > Bestuur van de stad > Gemeenteraad > Zittingen > Gemeenteblad (gepubliceerd zittingsverslag)

Klacht bij de toezichthoudende overheid

Tegen beslissingen van de gemeenteraad, kan een klacht worden ingediend. Meer daarover leest u hier