Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

stad Antwerpen

Huishoudelijk reglement 'Bestuurlijke organisatie stad Antwerpen' (BOSA)

Wie bestuurt de stad en het OCMW Antwerpen?

 

Het BOSA is het reglement dat de werking regelt van de besluitvormingsorganen van de stad en het OCMW. Het bepaalt de werking van de raden (gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn en de uitvoerende organen (college van burgemeester en schepenen en vast bureau).

Het BOSA voorziet ook nadere regels over de samenwerking tussen stad en districten en de mogelijkheden voor burgers om voorstellen en verzoekschriften bij de organen van stad en het OCMW in te dienen.  

Het BOSA vormt een aanvulling op het Decreet Lokaal Bestuur (DLB) en het dient altijd samen te worden gelezen met het DLB (en eventuele uitvoeringsbesluiten) voor een volledig beeld van de concrete werking van het bestuur.