Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

stad Antwerpen

Ziekenhuisnetwerk Antwerpen

Ziekenhuisnetwerk Antwerpen bestaat sinds 2004/2005 als een ziekenhuisvereniging van OCMW Antwerpen.

De vereniging heeft tot doel : de oprichting, de inrichting, het beheer en de exploitatie van ziekenhuizen en ziekenhuisdiensten, alsmede van instellingen en diensten voor het verstrekken van gezondheidszorgen in de breedste betekenis van het woord, met inbegrip van alle activiteiten, zoals het verstrekken van vorming en opleiding en het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek, die rechtstreeks of onrechtstreeks tot het verwezenlijken ervan kunnen bijdragen en dit met uitsluiting van enig winstoogmerk. De vereniging heeft eveneens tot doel in de door haar geëxploiteerde voorzieningen een kwalitatief hoogstaande zorg aan te bieden tegen de beste kostprijs aan eenieder met respect voor zijn of haar ideologische, religieuze of filosofische overtuiging, en ongeacht de inkomens-, verzekerbaarheids- of vermogenstoestand van de betrokkene. De vereniging zal tevens activiteiten van commerciële, industriële of financiële aard mogen verrichten die bijkomstig zijn aan de activiteiten zonder winstoogmerk voor zover deze bijdragen tot het verwezenlijken van het doel van de vereniging. Binnen de grenzen van haar wettelijk doel en de regelgeving, kan de vereniging ook participeren in VZW's en andere rechtspersonen.

Documenten

  • Oprichtingsakte:
  • Statuten
    • Huidige gecoördineerde statuten:

Contact

Meer informatie vindt u op de website van ZNA.