Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

stad Antwerpen

Gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn april 2020

19.30 uur - 23.55 uur
Er is momenteel geen spreker
Geen huidig agendapunt
Agendapunten
Agendapunt
Opening zitting00:00:11
Gemeenteraad legislatuur 2019-2024 - Ontslag. Aanstelling opvolger. Onderzoek geloofsbrieven. Eedaflegging - Goedkeuring00:05:09
Gemeenteraad legislatuur 2019-2024 - Rangorde gemeenteraadsleden - Kennisneming00:07:03
Gemeenteraad legislatuur 2019-2024 - Gemeenteraadscommissies. Wijziging samenstelling - Kennisneming00:07:11
Mededelingen gemeenteraad - Periode 7 april 2020 - 27 april 2020 - Kennisneming00:07:15
Afvaardigingen legislatuur 2019-2024 - Lokaal Cultuurbeleid Borgerhout vzw. Algemene vergadering en raad van bestuur. Vervanging - Goedkeuring00:09:08
Straatnamencommissie - District Antwerpen. Straatnaamgeving. Benoemen nieuwe wegenis verkaveling Galgenweel Oost - Goedkeuring00:12:22
Straatnamencommissie - District Ekeren. Straatnaamgeving. Hernoeming straatdeel Pastorijveld - Goedkeuring00:12:49
AG Energiebesparingsfonds - Aanpassing kredietreglement energieleningen - Goedkeuring00:12:54
Coronavirus - Procedure dringende uitgaven in het kader van het Coronavirus - Principebeslissing – Kennisneming + Amendement van raadsleden Nahima Lanjri, Caroline Bastiaens, Sam Voeten: Aanpassing geldigheidsduur00:16:11
Schuldbeheer - Overeenkomst consolidatie leningen stad en OCMW Antwerpen aan Ziekenhuisnetwerk Antwerpen - Delegatiereglement. Ondertekening - Goedkeuring00:27:04
Stedelijk havengebied - Inname ligplaatsen. Wijziging retributiereglement - Goedkeuring00:27:17
Beleidsnota Detailhandel - Visie, afbakening winkelgebieden en detailhandelsmatrix - Goedkeuring00:44:51
Bijkomende steunmaatregelen voor ondernemers in de sector detailhandel en horeca - Uitbreiding01:02:14
toelagereglement coaching voor ondernemers in detailhandel en horeca. Verlenging toelagereglement gesloten horecaconstructies – Bekrachtiging01:03:40
Business en Innovatie - Web development en voortgezette arbeidsmarktgerichte tech opleidingen. BeCode vzw. Nominatieve toelage - Goedkeuring01:03:49
Business en Innovatie - Huurvermindering innovatiehubs The Beacon vzw en BlueChem nv – Nominatieve toelage 2020 - Bekrachtiging01:07:00
Smart City - Convenant imec - Goedkeuring01:09:57
Politiezone Antwerpen - Wijziging personeelsformatie. Weging A-niveau administratief en logistiek kader - Goedkeuring01:13:45
Politiezone Antwerpen - Opdrachtbrief korpschef - Vaststelling + Politiezone Antwerpen - Personeelsbehoefteplan - Goedkeuring01:14:06
Inname openbaar domein voor evenementen en manifestaties - Wijziging retributiereglement - Goedkeuring01:35:43
Handelsbeurs Antwerpen - Toelage aan Handelsbeurs Antwerpen NV - Goedkeuring01:39:22
Duurzame stad. Collectieve hemelwaterput Zuiderdokken - Samenwerkingsovereenkomst stad/waterlink/MPA/Q-Park voor de technische ruimte. Ondertekening - Goedkeuring01:44:50
Duurzame stad. Smart City District Nieuw Zuid - Toelageovereenkomst stad Antwerpen – Woonhaven Antwerpen. Addendum. Ondertekening - Goedkeuring01:51:26
District Berendrecht-Zandvliet-Lillo. Dorpstraat 98/6. SWOU12405 - Overdracht grond en affectatie naar openbaar domein - Goedkeuring01:51:35
District Berendrecht-Zandvliet-Lillo. Zandkeet. Verkaveling Binnenpad. SWOU12094 - Kosteloze overdracht grond en affectatie naar openbaar domein - Goedkeuring01:51:47
District Antwerpen. Nieuw openbaar domein. Ontwikkeling Militair Hospitaal. Eigenaar: nv Groen Kwartier. Dossier SWOU11584 - Zone arsenaal Zuid. Augustinessenplein, Infirmerieplein, Henri La Fontainestraat, Pater01:51:54
Pirestraat - Kosteloze overdracht en affectatie in openbaar domein. Grond en infrastructuur - Goedkeuring01:52:03
District Merksem. Salvialei. Eethuisbeek. SWOU12406 - Overdracht grond en affectatie naar openbaar domein - Goedkeuring01:52:09
Rechtsgeding OO 2018/019. Gebroeders Simons - Dading - Goedkeuring01:52:14
Groene Sproet Ten Nessestraat. District Deurne - Van Amstelstraat 42. Dading - Goedkeuring01:52:25
Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Rubens’ - District Antwerpen. Voorlopige vaststelling - Goedkeuring01:52:35
Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening - Samenstelling - Goedkeuring01:53:38
Architectuurbiënnale van Venetië - Toelage aan Vlaams Architectuurinstituut - Goedkeuring02:16:27
Omgevingsvergunning. Aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg - OMV_2019118734. District Ekeren. Driehoekstraat en Bund ZN - Goedkeuring
Omgevingsvergunning hogere overheid. Aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg - OMV_2019095598. District Antwerpen. Ekerse Steenweg - Argentiniëlaan ZN - Goedkeuring
Omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden met nieuwe wegen en/of grondafstand. Aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg - OMV_2019127384. District Deurne. Vaartweg ZN - Weigering
AG Kinderopvang Antwerpen. Ontbinding en vereffening - Staat van activa en passiva - Goedkeuring02:16:54
Onderwijs - Universiteit Antwerpen, project 'Tutoring'. Nominatieve toelage - Goedkeuring02:17:01
Stedelijk Bedrijfsvastgoed. Extern. Pastorij Sint-Jan-Baptist. Schouwvegerstraat 1, 2040 Berendrecht - Bepaling voorwaarden voor verkoop - Goedkeuring02:17:34
Stedelijk Bedrijfsvastgoed. Woning. Max Temmermanlaan 40, 2920 Kalmthout - Verkoop - Goedkeuring02:17:58
Stedelijk bedrijfsvastgoed. Verschillende bedrijfseenheden - Leegstaande gebouwen. Opstart afbraakdossiers. Principebeslissing - Goedkeuring02:18:06
Stedelijk bedrijfsvastgoed. bvba Betty YouStone. Minderbroedersrui 19 - Minderbroedersstraat 24, 2000 Antwerpen - Erfdienstbaarheid lichttrekking - Goedkeuring02:24:34
Stedelijk bedrijfsvastgoed. Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving. Tolhuisstraat 10-16, 2040 BerendrechtZandvliet-Lillo - Kosteloze overdracht voormalige beschuitbakkerij aan Poldermuseum - Goedkeuring02:24:46
Stedelijk bedrijfsvastgoed. Zwem- en Schaatsinfrastructuur. Ruggeveldlaan, 2100 Deurne – Organisatie concessiehouder, verdeelsleutels en hypothecaire zekerheidsstelling – Goedkeuring02:25:03
Opening zitting RMW02:25:46
Legislatuur 2019-2024 - Raad voor maatschappelijk welzijn. Samenstelling en rangorde - Kennisneming02:26:01
Woonrechtcertificaten - Informatiememorandum. Patrimonium programma 2020 - Goedkeuring
Schuldbeheer - Overeenkomst consolidatie leningen stad en OCMW Antwerpen aan Ziekenhuisnetwerk Antwerpen. Delegatiereglement. Ondertekening - Goedkeuring
Statutaire medewerkers ZNA - Wijziging vakantiereglement - Bekrachtiging
Aanvullende financiële hulp - Nieuwe steunnorm. Concept - Goedkeuring02:26:16
Van Schoonbekestraat 54/56, 2018 Antwerpen - Grondenruil - Goedkeuring02:44:11
Diverse bospercelen. Berendrecht en Stabroek - Onderhandse verkoop. Intrekking - Goedkeuring02:44:18
Zandhovensebaan z/n, 2970 Schilde - Verkoop vijf bouwloten en kosteloze overdracht aan distributienetbeheerder - Goedkeuring02:44:30
Goorstraatsevelden z/n, 2970 Schilde - Vier loten achtergrond. Onderhandse verkoop - Goedkeuring02:46:01
Besloten zitting GR02:46:25
Interpellatie van raadsleden Joris Giebens, Karen Maes, Ikrame Kastit: woonwagenterrein Deurne + Voorstel tot motie van raadsleden Nahima Lanjri, Caroline Bastiaens, Sam Voeten: Woonwagenterrein Deurne02:48:00
Voorstel tot motie van raadsleden Joris Giebens, Ilse van Dienderen, Wouter Vanbesien: ISVAG Interpellatie van raadsleden Peter Mertens, Mie Branders: vaudeville ivm plannen verbrandingsoven + Voorstel tot motie van raadsleden Hicham El Mzairh, Johan Klap03:04:44
Voorstel tot motie van raadsleden Joris Giebens, Wouter Vanbesien: Aanpassing BOSA ivm het voorafgaand fractieoverleg + Voorstel tot motie van raadsleden Joris Giebens, Wouter Vanbesien: Wijziging van Bosa mbt onverenigbaarheid voorzitter gemeenteraad en03:37:02
Voorstel tot motie van raadsleden Nahima Lanjri, Caroline Bastiaens, Sam Voeten: Publieke BBQ's03:56:40