Bibpunt voor varendenElisabeth Verwaest

Bibpunten

Bibpunten zijn minibibliotheekjes. Een bibpunt is een locatie waar de bibliotheek aanwezig is met een aangepast aanbod voor bezoekers. Samenwerking staat hierbij centraal. De bibliotheek zorgt voor een aanbod van materialen en inhoudelijke ondersteuning. De partner zorgt voor ruimte, lokale ondersteuning en toegankelijkheid.

De meeste bibpunten beschikken over een klein aanbod van kranten en tijdschriften, soms ook boeken. U vindt ze in sommige OCMW-dienstencenta, woonzorgcentra, ontmoetingscentra en vzw’s.

Er zijn ook enkele speciale bibpunten:

  • De lokale bureaus van Kind & Gezin. Daar vindt u voorlees- en prentenboeken voor baby’s en peuters tot 36 maanden en pedagogische publicaties voor jonge ouders.
  • Het administratief centrum van het stedelijk basisonderwijs in de Lamorinièrestraat. Kleuter- en lagere scholen kunnen er terecht in bibpunt Het Anker.

Meer info?

Wilt u meer weten over een bibpunt in uw buurt? Neem dan contact op met het stedelijk contactcenter op het nummer 03 22 11 333.