SamenLezen Plus in WZC Vinck HeymanSigrid Spinnox

SamenLezen in de bib

SamenLezen is luisteren, genieten, ervaren, herinneren, vertellen, mijmeren,…SamenLezen is samen boeken beleven.

Wat is SamenLezen?

In een klein groepje lezen we een verhaal en een gedicht. Iemand leest hardop, we verkennen samen de tekst, alle opmerkingen zijn even waardevol. Wat ons met elkaar verbindt is het verhaal, het boek, én het lees- en luisterplezier.

Soms word je getroffen door een zin maar zelden zou je het zelf zo onder woorden kunnen brengen. Het is verfrissend om te merken wat anderen in een tekst herkennen. 

Geen klassieke leesgroep

Een samenleesgroep is geen klassieke leesclub: kennis over schrijver of boek is niet nodig en je moet het boek op voorhand niet gelezen hebben. In de stad Antwerpen kan je aansluiten bij verschillende leesgroepen.

The Reader Organisation

Voor de begeleiding van het SamenLezen volgden meer dan twintig medewerkers en vrijwilligers een specifieke opleiding bij The Reader Organisation. Dat is de Engelse organisatie die deze methodiek introduceerde.

Hoe werkt SamenLezen?

De begeleider kiest een kwaliteitsvolle tekst en kan daarvoor eventueel steunen op leesmateriaal dat andere begeleiders al in leesgroepen gebruikten. Hij of zij leest luidop en stopt regelmatig zodat de deelnemers  kunnen inpikken op de tekst en het verhaal.

Elke deelnemer krijgt een exemplaar van het tekstfragment. Je kan meelezen maar ook gewoon luisteren. We sluiten af met een gedicht.
Totale tijd: ongeveer anderhalf uur.

De bibliotheek

  • Kan helpen met het zoeken naar een getrainde begeleider
  • Zoekt mee naar aangepast leesmateriaal per groep
  • Geeft toegang tot ons digitaal tekstenarchief 
  • Beschikt over een digitale flyer om deelnemers te werven

Voor wie?

Iedereen is welkom: lezers, niet-lezers, jongeren, senioren, anderstaligen, buurtbewoners, bibliotheekbezoekers,... Je kan altijd aansluiten bij één van onze SamenLeesgroepen.

SamenLezen kan je echt met iedereen en in elke groep. We zoeken naar een rustige plaats en genieten van een kopje koffie en een koekje. Kennis over literatuur, boeken of schrijvers is helemaal niet nodig. Het kleine stukje tekst of gedicht op het leesmoment zelf: daar gaat het over.

Bekijk de SamenLeesgroepen op de kaart

Wat betekent SamenLezen voor hen?

Bekijk enkele getuigenissen van mensen uit een SamenLeesgroep.

Contact

Heb je nog vragen? Neem dan contact op via info@samenlezen.be.