Boekenrekken in de bibJoost Joossen

Speciale leenvoorwaarden

Leerkrachten, studenten leerkrachtenopleiding kleuter- en lager onderwijs, kinderopvang, socioculturele organisaties en stadsdiensten hebben extra voordelige leenvoorwaarden in de Antwerpse bibliotheken.

Wat zijn de voordelen?

  • Gratis abonnement.
  • Langere gratis leentermijn (42 dagen).
  • Meer materialen.

Voor wie?

  • Socioculturele instellingen, vzw's, leerkrachten secundair en hoger onderwijs, studenten leerkrachtenopleiding kleuter- en lager onderwijs.
  • Gelegen op grondgebied Antwerpen of, voor studenten, de school van de student moet gelegen zijn op grondgebied Antwerpen.
  • Stadsdiensten en diensten van het OCMW Antwerpen. 

Hoe maakt u hier gebruik van?

Vul het e-formulier Speciale leenvoorwaarden in als u voor de eerste keer een aanvraag doet. Ook voor een hernieuwing van de aanvraag maakt u gebruik van dit formulier.  U krijgt binnen de 14 dagen een schriftelijke melding of uw aanvraag al dan niet werd goedgekeurd.

Wie is aansprakelijk?

De contactpersoon is aansprakelijk voor de materialen die met de speciale kaart geleend worden. Deze kaart mag enkel gebruikt worden in functie van de organisatie of dienst en is niet bestemd voor persoonlijk gebruik.

 

Meer info

Stedelijk contactcenter tel. 03 22 11 333

Verwante info: