Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Waterbouwkundig laboratoriumDries Luyten

Waterbouwkundig labo

Het waterbouwkundig laboratorium bevindt zich op de Berchemlei 115. Het bevindt zich in Borgerhout sinds 1938, nadat het instituut werd opgericht in 1933. Al snel na de oprichting van het instituut in 1933 werd er ook onderzoek gedaan naar waterlopen in de Belgische kolonie.

Het instituut

In het gebouw doet men onderzoek naar onder andere waterbouwkundige constructies en waterlopen. Om rivieren beter te begrijpen worden er schaalmodellen van gebouwd, zo is er een schaalmodel van de Schelde te vinden in de grote hallen.

De Congostroom

Al snel na de oprichting van het instituut in 1933 werd er ook onderzoek gedaan naar waterlopen in de Belgische kolonie. Ook na de onafhankelijkheid van Congo in 1960 bleef er in het laboratorium onderzoek gedaan worden naar de Congostroom. In 1968 bouwde men zelfs een schaalmodel van de monding van de rivier, om deze zo beter te kunnen begrijpen. Zo konden schepen veiliger de rivier bevaren.

Institutionele inplanting van Congo

Het waterbouwkundig laboratorium is een voorbeeld van hoe verschillende instituten gelinkt aan de kolonie zich inplantten in Antwerpen en de gebieden rondom. Andere voorbeelden zijn de Koloniale Hogeschool in 1920 en het Instituut voor Tropische Geneeskunde in 1931. Het schaalmodel van het Congo-bekken uit 1968 duidt de blijvende Belgische-Congolese relatie na de onafhankelijkheid aan. Deze blijvende institutionele verbintenis van België en Congo na de onafhankelijkheid is een gevolg van een blijvende economische en politieke verbinding. De eerste jaren na de onafhankelijkheid is de Belgische politiek zeer sterk betrokken bij de Congolese. Ook economisch bleef Congo in de jaren na de onafhankelijkheid zeer afhankelijk van België. In 1970 is bijna een derde van de Congolese export bestemd voor België.