Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

stad Antwerpen

Financieel

Bent u als vereniging of organisator van een evenement wel eens op zoek naar een financieel duwtje in de rug. Op deze fiche vindt u een overzicht van mogelijke financiële ondersteuning.

Verenigingstoelage district Borgerhout

Elk jaar geeft het district Borgerhout met deze verenigingstoelage een financiële ondersteuning tot 3.000 euro aan de werking van actieve Borgerhoutse verenigingen. De toelage wordt uiterlijk op 1 maart aangevraagd en dit voor het voorgaande kalenderjaar.

Alle informatie en richtlijnen

Projecttoelage district Borgerhout: Borgerbouwers

Heeft u een goed idee voor een project in het district? Vraag dan een projecttoelage. Het district geeft financiële ondersteuning aan projecten die gericht zijn op jongeren, op sport, op senioren, op cultuur en gemeenschapsvorming. Belangrijk is dat het project plaatsvindt in Borgerhout. U kan een toelage aanvragen als individu of u kan dit doen vanuit uw vereniging.

Alle informatie en richtlijnen

Cultuursubsidies stad Antwerpen

Het culturele subsidiebeleid van de stad is complementair aan dat van Vlaanderen. Met zijn beleid wil de stad de diversiteit en de dynamiek binnen het Antwerpse kunstenlandschap stimuleren. Met de nodige aandacht voor alle kunstdisciplines en zowel voor gevestigde waarden als voor nieuw talent.

Alle informatie en mogelijkheden

Subsidies bij Fameus

Fameus vzw is een professionele organisatie die alle amateurkunstenaars of -verenigingen in Antwerpen en haar districten wil inspireren,  stimuleren én ondersteunen. Fameus heeft een fonds voor talentontwikkeling, zowel voor projecten als werkingen.

Alle informatie en richtlijnen

Lokaal Fonds Vrijetijdsparticipatie

Het Lokaal Fonds voorziet in een tussenkomst voor kosten van vrijetijdsparticipatie voor leden van bij het fonds aangesloten organisaties.

Alle informatie en richtlijnen.

Nieuwe projectsubsidie voor bovenlokale cultuurprojecten

Alle informatie en richtlijnen.

Subsidies bij Vlaanderen

Bij de afdelingen Kunsten en Cultureel Erfgoed van Vlaanderen kan u ook terecht voor financiële ondersteuning.

Alle informatie en richtlijnen

ABC van de vereniging

Wil u een subsidie aanvragen? In de infomap  'Abc van de vereniging' vindt u tips om een goede subsidieaanvraag op te maken.