Brandweer Zone Antwerpen

Brandweer contacteren

Hoe contacteert u de brandweer? Voor een noodoproep, bel 112!

Een goede oproep geeft een antwoord op de vragen waar, wat en wie

 • ​Waar: gemeente, straatnaam, huisnummer, verdieping, enzovoort. Geef ook extra informatie over de ligging: straatzijde, achterzijde, kilometerpaal op de autosnelweg, voorbij een tankstation, bank, grootwarenhuis, speeltuin ...
 • Wat: kort en duidelijk omschrijven wat er gebeurd is. Vertel ook hoeveel personen in gevaar zijn en welke verwondingen zij hebben.
 • Wie: naam en contactgegevens (gsm-nummer). Zo kan de brandweer u bereiken als ze de plaats niet direct vinden.

Is het noodnummer overbezet, dan haakt u in en probeert u opnieuw. Het noodnummer 112 is geen infolijn.

Wateroverlast, stormschade of wespennest?

Vul het e-formulier voor het melden van wespennest in. Lees zeker eerst meer info over wespenbestrijding.

Vul het e-formulier voor het melden van wateroverlast of het e-formulier voor het melden van stormschade in. Lees zeker eerst meer info over wateroverlast en stormschade.

Andere vraag of opmerking?

Kijk eerst rond op de website. Misschien vindt u het antwoord al.

Toch nog een vraag? Dan kan u ons bereiken op het telefoonnummer 03 338 88 11 (op werkdagen tijdens kantooruren) of u kan mailen naar info@brandweerzone.antwerpen.be De adresgegevens van de verschillende kazernes vindt u hier.

De preventiedienst op Post Noord kan u elke werkdag bereiken tussen 9 en 12 uur op het nummer
03 338 89 50 of via BZA.preventie@brandweerzone.antwerpen.be.

Sluitingsdagen

Voor dringende hulp kan u steeds terecht op het noodnummer 100/112, maar de administratie sluit wel op wettelijke feestdagen. In 2017 kan je ons daarom niet bereiken op volgende dagen:

 • 1 en 2 januari
 • 17 april
 • 1 mei
 • 25 mei
 • 5 juni
 • 21 juli
 • 15 augustus
 • 1 november
 • 11 november
 • 25 en 26 december
 • 31 december

Sociale media

Volg ons ook via Facebook en Twitter en blijf zo als eerste op de hoogte.

Wat te doen bij een ramp?

Bij een ramp krijgt u een waarschuwing van de hulpdiensten via luidsprekers, sirene, radio of tv.

Bekijk hier wat u moet doen bij een ramp.

Aanvraag tot openbaarheid van bestuur

De Belgische grondwet geeft aan iedereen het recht om een bestuursdocument te raadplegen en er een afschrift van te krijgen (behalve in de gevallen en onder de voorwaarden zoals bepaald in de regelgeving). U kan dus een kopie opvragen van een interventieverslag van de brandweer. De aanvraag gebeurt schriftelijk via het aanvraagformulier en bevat alle noodzakelijke gegevens die nodig zijn om het verzoek te behandelen. We beantwoorden uw aanvraag binnen de 14 dagen.

Vraag tot schadevergoeding

Bent u slachtoffer van een schadegeval en meent u dat de Hulpverleningszone Antwerpen 1 een fout beging en voor uw schade aansprakelijk is, vul dan dit formulier volledig in en mail het bij voorkeur naar BZA.JUR.V@brandweerzone.antwerpen.be, of verzend het naar postadres

Brandweer Zone Antwerpen
t.a.v. juridische dienst
Noorderlaan 69
2030 Antwerpen

Voeg de nodige bewijsstukken bij het formulier en bezorg eventueel een kopie van het formulier aan uw verzekeraar.