Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Brandweer Zone Antwerpen
Vrouw toont boek aan collegaBrandweer Zone Antwerpen

Brandweer zoekt afdelingshoofd preventie

Bij Brandweer Zone Antwerpen werken mensen die stuk voor stuk door het vuur gaan voor elkaar – letterlijk en figuurlijk. Dat is niet toevallig. ‘t Zit gewoon in ieder van ons: mensen helpen, in een team werken, op elkaar vertrouwen, oplossingen zoeken en er elke dag weer staan. Elke collega bij BZA is fier op zijn job. Momenteel is Brandweer Zone Antwerpen op zoek naar een afdelingshoofd voor de preventiedienst (A4a-A4b). Als leidinggevende van een team van 13 mensen, haal je het beste in je mensen naar boven. Je bent een sterke leider die weet hoe je je team moet aansturen.

Wat doe je?

 • Je stuurt je team als betrouwbare leidinggevende aan. Je bent een inspirerend afdelingshoofd, een coach voor je team, iemand met oog voor de verdere ontwikkeling van je mensen, hun kennis, inzet én motivatie.

 • Je coördineert de brandpreventiewerkzaamheden en zorgt voor:

  • een werkbare verdeling van dossiers onder brandweerofficieren en preventieconsulenten, rekening houdend met hun werkbelasting en expertise enerzijds en complexiteit van de dossiers anderzijds 

  • een uniforme dossierbehandeling en zorgvuldige dossieropvolging zodat reglementaire en behoorlijke termijnen verzekerd worden

  • een klantvriendelijke aanpak bij contacten met externen (organisaties, architecten, andere stadsdiensten,...)

  • het optimaal inzetten van de expertise van je medewerkers

  • het organiseren en leiden van de teamvergaderingen

 • Je stelt een jaaractieplan op in overeenstemming met het meerjarenbeleidsplan van de zone.

 • Je staat mee in voor de ontwikkeling en coördinatie van een beleid inzake brandpreventie voor het verzorgingsgebied van de brandweerzone (cfr. KB 19/12/2014 organisatie brandpreventie).

 • In nauw overleg met de preventieofficier formuleer je een visie voor de preventiedienst en vertaal je deze naar strategische en operationele doelstellingen. Je zet je team gericht in om die doelstellingen op de best mogelijke manier te realiseren, tegen vooropgestelde deadlines en rekening houdend met de behoeften van interne en externe klanten.

 • Je neemt deel aan overlegorganen met betrokken partners binnen het verzorgingsgebied van de zone om de brandpreventieopdracht op een vlotte wijze te kunnen uitvoeren en de impact van bepaalde ontwikkelingen op de werking/beleid van de brandweer te bewaken. 

 • Je zin voor innovatie leidt tot verbetervoorstellen, efficiëntie en resultaat. Je betrekt je medewerkers en neemt ze mee aan boord binnen elk veranderingstraject.

 • Je bent zowel voor externen als internen een aanspreekpunt voor preventiedossiers, samenwerkingsakkoorden, dienstverleningsovereenkomsten,...

 • Je neemt een actieve rol bij het overleg met externe partners (stedenbouw, maatschappelijke veiligheid, stad Antwerpen, …) en creëert een sterk netwerk. Je bent het aanspreekpunt, onderhandelt en zorgt voor transparante overeenkomsten. 

 • Je volgt intensief de relevante wetgeving en nieuwe tendensen op. Je zorgt vervolgens dat deze tot op uitvoeringsniveau correct wordt toegepast.

 • Je bent verantwoordelijk voor de rapportering van je eigen dienst.
   

Wat verwachten we van je?

 • Je bent een inspirerende coach voor je team. Je erkent en waardeert de kwaliteiten van anderen en geeft hen verantwoordelijkheden op maat.

 • Je bevordert en onderhoudt de samenwerking binnen je team maar ook met andere diensten en organisaties. Je gaat vlot in dialoog met anderen door je heldere en daadkrachtige communicatie. De visie van BZA op vurig leiderschap kan je terugvinden in de Lima-code.

 • Je bent een organisatorisch talent dat op een efficiënte manier omgaat met mensen, middelen, tijd en materiaal.  Je bezit sterke coördinerende vaardigheden.

 • Je hebt de ambitie om resultaten te boeken met oog voor kwaliteit.

 • Je durft een standpunt innemen, kan onderhandelen en weet anderen te overtuigen.

 • Je kan autonoom werken  en durft beslissingen te nemen.

 • Je bent in staat duidelijke strategische beleidsnota's op te stellen.   

 • Je denkt beleidsvoorbereidend in functie van de strategische doelstellingen.  Je gebruikt je inzichten om adviezen te formuleren en hanteert daarbij een vlotte communicatiestijl.

 • Je durft bestaande procedures vanuit een constructieve houding in vraag te stellen, ziet nieuwe opportuniteiten en zet ze om in de praktijk.

 • Je bent proactief ingesteld en weet van aanpakken. Deadlines schrikken je niet af.

 

Hoe solliciteren?

Solliciteren is mogelijk via het online sollicitatieformulier via deze link. Het formulier kan ingevuld worden tot en met 5 mei.

Zorg dat je onderstaande documenten (in PDF) ter beschikking hebt zodat je ze onmiddellijk aan je sollicitatie kan toevoegen:

 • Cv
 • Motivatiebrief
 • Een kopie van je diploma

Indien je je diploma hebt behaald in een ander land dan België dien je zelf het gelijkwaardigheidsattest aan te vragen bij de Vlaamse Overheid (NARIC).

 

Meer weten?

Lees de infobrochure en meer informatie over de selectieprocedure.


Heb je alles grondig gelezen en toch nog een vraag? Neem contact via selectie@bza.be of telefonisch via 03 338 89 80.