Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Brandweer Zone Antwerpen

Federaal geschiktheidsattest

Je bent momenteel nog geen brandweerman/-vrouw en wilt dat wel graag worden? Dan heb je een federaal geschiktheidsattest nodig. Dat FGA laat je toe om te kunnen deelnemen aan de selecties die de brandweerzones organiseren.

Opgelet! Vrijwillige of beroepsbrandweerlui die momenteel al operationeel zijn, moeten dit FGA vanaf nu niet meer voorleggen om in aanmerking te komen.

Het FGA kun je enkel behalen aan een provinciale brandweerschool. In Vlaanderen zijn dit:

 • Campus Vesta (CV) - Antwerpen
 • Provinciale Brandweerschool Oost-Vlaanderen (PBO) - volg hen ook via Facebook.
 • Provincie Limburg Opleiding en Training (PLOT)
 • Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding (PIVO) - Vlaams-Brabant
 • West-Vlaams Opleidingscentrum voor Brandweer (WOBRA)

Hou de website www.ikwordbrandweer.be goed in het oog om te weten wanneer de selectieproeven doorgaan.

Inhoud FGA

De kandidaten moeten in onderstaande volgorde slagen voor de volgende eliminerende geschiktheidsproeven:

 1. een competentietest, waarbij wordt nagegaan of een kandidaat beschikt over de compententies van het niveau van het zesde jaar middelbaar beroepsonderwijs
 2. een operationele handvaardigheidstest, waarbij met praktische opdrachten de basiskennis van de kandidaat van technische vakkennis en vaardigheden wordt getest
 3. de lichamelijke geschiktheidsproeven met volgende onderdelen:
  Deel 1 - Fysieke testbatterij met 9 onderdelen:
  1. optrekken
  2. klauteren
  3. evenwicht
  4. gehurkt lopen
  5. opdrukken
  6. zeil verslepen
  7. slang slepen
  8. slang ophalen
  9. trappenloop
  Deel 2 - Laddertest
  Deel 3 - Uithoudingstest
  Deel 4 - Houder zijn van een zwembrevet van minstens 100m

  Om te kunnen deelnemen aan deze lichamelijke proeven, moeten de kandidaten een medisch attest kunnen voorleggen waaruit blijkt dat de kandidaat in staat is de lichamelijke proeven af te leggen. Dit attest mag ten vroegste drie maanden voor de start van de lichamelijke proeven 
  opge
  maakt worden.

Inschrijvingsvoorwaarden

Om te kunnen deelnemen aan de geschiktheidsproeven, moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

 1. Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of van Zwitserland;
 2. ten minste 18 jaar oud zijn;
 3. een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking. De kandidaat bezorgt een uittreksel uit het strafregister dat afgeleverd dient te zijn binnen een termijn van drie maanden voorafgaand aan de uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen;
 4. de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 5. in orde zijn met de dienstplichtwetten;
 6. houder zijn van rijbewijs B.

Eens het FGA behaald, let dan op de geldigheidsduur ervan!

Het Federaal Geschiktheidsattest is voor onbepaalde duur geldig, met uitzondering van de lichamelijke geschiktheidsproeven. Die zijn geldig voor twee jaar (vanaf de datum van het afsluiten van het proces-verbaal van de geschiktheidsproeven waar jij aan deelnam). Je kan je ten vroegste zes maanden voor het verlopen van de termijn van twee jaar inschrijven om opnieuw deel te nemen aan de proeven voor verlenging van .

Inschrijven kan via de website www.ikwordbrandweer.be.

Alle info over de federale geschiktheidsproeven vind je op de website www.ikwordbrandweer.be.