luitenant

Vacature luitenant m/v (via mobiliteit en professionalisering)

Brandweer Zone Antwerpen schrijft vier vacatures uit voor de functie van luitenant via mobiliteit en professionalisering.

Geïnteresseerden zijn welkom op de infosessie van 3 september 2018 om 19u00 in Post Noord (Noorderlaan 69, 2030 Antwerpen). Hier zal toelichting gegeven worden over de invulling van de functie. Inschrijven voor de infosessie doe je door een mail te sturen naar bza.selectie@brandweerzone.antwerpen.be.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen? 

 

Om deel te kunnen nemen via mobiliteit voldoe je aan onderstaande voorwaarden op de uiterste datum van kandidaatstelling (cfr. art. 70 KB administratief statuut):

  • Benoemd zijn in een positie van dienstactiviteit als beroepspersoneelslid en niet geschorst zijn bij wijze van tuchtmaatregel. De stagiairs komen niet in aanmerking voor een mobiliteitsbetrekking.

  • Voldoen aan de voorwaarden vermeld in de functiebeschrijving.

  • Beschikken over een graadanciënniteit in de functie van luitenant van ten minste twee jaar, aanwervingsstage niet inbegrepen.

  • De vermelding voldoende, goed of zeer goed gekregen hebben bij de laatste evaluatie en niet beschikken over een niet-doorgehaalde tuchtsanctie.

 

Om deel te kunnen nemen via professionalisering voldoe je aan onderstaande voorwaarden op de uiterste datum van kandidaatstelling (cfr. art. 109. KB administratief statuut):

  • Benoemd zijn als vrijwillig personeelslid.

  • Voldoen aan de voorwaarden vermeld in de functiebeschrijving.

  • Beschikken over een graadanciënniteit van ten minste twee jaar in dezelfde functie en/of in een hogere graad, aanwervingsstage niet inbegrepen.

  • De vermelding voldoende, goed of zeer goed gekregen hebben bij de laatste evaluatie en niet beschikken over een niet-doorgehaalde tuchtsanctie.

  • Beschikken over het modulecertificaat “Competentiemanagement en evaluatie (EVAL)” en de getuigschriften PREV-1 en FOROP-1 of hiermee gelijkgesteld.

Meer informatie vindt u in deze infobrochure: 

Reacties:
Er zijn nog geen reacties toegevoegd. Voeg er zelf één toe!