Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Brandweer Zone Antwerpen
Autopomp met mondmaskersBrandweer Zone Antwerpen

Brandweer Zone Antwerpen binnen 7 minuten ter plaatse

Brandweer Zone Antwerpen blikt terug op haar inzet in 2020. Opmerkelijk: ondanks dat het voor de brandweer een rustiger jaar leek (door COVID-19), is er toch een stijging van 14% van het aantal oproepen. Ook indrukwekkend is dat de brandweerzone voor het eerst binnen de 7 minuten ter plaatse is.

Brandweer Zone Antwerpen (BZA) ontving in 2020 14 535 oproepen, wat neerkomt op bijna 40 oproepen per dag. Dat zijn er 5 per dag meer dan in 2019. Deze oproepen resulteren in 13 246 effectieve interventies of bijna 32 per dag. Ook dit is een duidelijke stijging van 12,5%. In 9% van de oproepen leidde het niet tot een interventie omdat de oproep geannuleerd werd voor vertrek of tijdens het aanrijden. Eens ter plaatse bleek onze inzet in 13% van de gevallen niet meer nodig of mogelijk.

COVID-19

De coronacrisis was voor de brandweerzone op verschillende vlakken duidelijk voelbaar. De invloed hiervan op de cijfers zal wellicht pas blijken wanneer er weer normale tijden aanbreken. Opmerkelijk: BZA bood aanzienlijk meer bijstand aan de medische diensten. 

Een bijstand ziekenwagen houdt in dat de brandweer ondersteuning geeft bij een medische interventie, meestal gevolgd door een evacuatie. De zone kan hulp bieden bij zo'n evacuatie met een ladderwagen, maar ook door een slachtoffer met enkele collega's naar buiten te dragen of te tillen. In 2019 waren er 916 oproepen voor bijstand ziekenwagen, in 2020 waren dat er maar liefst 1102. 

Daarnaast waren er ook een aanzienlijke logistieke en organisatorische inspanningen van BZA én Netwerk Brandweer. Dit gebeurde op eigen initiatief en kwam de hele provincie ten goede.

Tijden

De tijd die verloopt tussen het moment waarop BZA de oproep ontvangt en het moment waarop ons eerste voertuig  ter plaatse komt, noemen we de opkomsttijd. Dit is de som van de uitruktijd (tijd tussen alarmering en eerste wagen die vertrekt) en de aanrijtijd (tijd tussen vertrek en aankomst eerste voertuig ter plaatse). Door de jaren heen is de uitruktijd stabiel gebleven. In 2020 bedroeg die 2 minuten en 28 seconden. De aanrijtijd daalde vorig jaar met 21 seconden en duurde gemiddeld 4 minuten en 26 seconden. Dit is mogelijk omdat er (door COVID-19) minder verkeer op de baan was.

De opkomsttijd voor U1-interventies* bedraagt 6 minuten en 58 seconden. Dat is 18 seconden sneller dan in 2019. Dit is de allereerste keer (sinds het opvolgen in 2012) dat de gemiddelde opkomsttijd onder de 7 minuten komt. Ter vergelijking: in 2016 deed de brandweer er nog gemiddeld 7 minuten en 39 seconden over om ter plaatse te komen. 

Deze daling is mogelijk te wijten aan enkele factoren zoals een nieuw uitrukmodel (welke voertuigen uit welke kazerne er vertrekken), enkele technische innovaties en een extra kazerne in Wilrijk. Ook het rustige verkeer tijdens bepaalde periodes van 2020 speelt hier mee. 

Opkomsstrijd schematisch weergegeven

Technische tussenkomsten

Het grootste deel van de oproepen die BZA krijgt, gaat over technische interventies en reddingen, namelijk 58%. Technische tussenkomsten zijn o.a. hulp bij verkeersongevallen, het bevrijden van personen in nood uit liften, de afhandeling van storm en wateroverlast en het verdelgen van wespennesten. In 2020 waren er aanzienlijk veel weersgerelateerde oproepen. In februari 2020 passeerden er namelijk drie stormen in België: Ciara, Dennis én Ellen. Voor die twee eerste kreeg BZA op 8 dagen maar liefst 1400 oproepen voor windschade. 

Ook opvallend: 39% van de technische interventies zijn interventies voor gevaarlijke dieren. Dit zijn voornamelijk wespennesten (2 972 interventies). Omdat wespen nuttige dieren zijn, roept BZA overigens op om alleen zeer  hinderlijke nesten te laten verdelgen. 

Brand

In 2020 kreeg de zone bijna 9% minder oproepen voor brand. In 2019 waren dat er 2 707 tegenover 2 470 in 2020.  Die daling in oproepen situeert zich voornamelijk in de daling van de buitenbranden (-200 oproepen). Dit ligt vermoedelijk aan de minder warme en droge zomer. Er waren ook beduidend minder vuilbakbranden, die meestal veroorzaakt worden door smeulende peuken. Dit is ook een rechtstreeks gevolg van COVID omdat er, zeker in de eerste helft van 2020, minder mensen op straat waren. 

De oproepen leidden in 2020 bijna 2 000 keer tot een interventie voor brand.  Goed voor 15% van alle interventies. 379 keer ging het om een binnenbrand. Daarnaast waren er 362 buitenbranden (voertuig, vuilbakken, berm, …) en maar liefst 1 255 brandcontroles, voornamelijk na automatische brandalarmen. 

Gevaarlijke stoffen

Het aantal inzetten voor gevaarlijke stoffen daalde in 2020 met bijna 16% tegenover 2019. In totaal had BZA 612 interventies waarbij gevaarlijke stoffen betrokken waren. De daling van het aantal oproepen komt voornamelijk doordat er minder oproepen kwamen voor gasgeur of gasontsnapping en voor CO-metingen. 

Snelste adequate hulp

Sinds 2007 bieden brandweerzones elkaar over de zonegrenzen heen hulp aan, als ze snel en met de juiste middelen kunnen uitrukken. Ook BZA ontvangt sporadisch hulp van andere aangrenzende zones. In 2020 gebeurde dit 25 keer, vooral in Ekeren, Wijnegem en Zwijndrecht. Die bijstand werd geboden vanuit Brandweer Zone Rand (17) en Hulpverleningszone Waasland (8). 

Zelf heeft BZA in 360 gevallen Snelste Adequate Hulp** geboden in 2020. Bijna 77% daarvan (277) was dat bij Brandweer Zone Rand in Stabroek, Mortsel, Edegem of Borsbeek. Maar ook Brandweerzone Rivierenland kon vorig jaar rekenen op de inzet van BZA voor 58 oproepen. De snelste adequate hulp die BZA aan hulpverleningszone Waasland bood, halveerde tegenover 2019. Het ging om 25 oproepen. Dit komt voornamelijk door de daling in oproepen voor incidenten met gevaarlijke stoffen in de Waaslandhaven en door de opening van Post Melsele (HVZ Waasland).  

BZA kreeg in 2020 ook één vraag voor bijstand in Nederland, normaal gezien is dit 5 à 10 keer per jaar. De brandweerzone stuurde daarnaast haar hoogtewerker van 50 meter naar de Brusselse brandweer om te helpen bij een hoogbouwbrand in één van de WTC-torens.

Commando

In 2020 kreeg BZA te maken met een aantal grotere incidenten. In totaal noteert de brandweerzone ‘maar’ 7 incidenten waarbij werd opgeschaald tot een rampenfase. Eén daarvan was de federale fase voor de corona-pandemie. Dat wil zeggen dat daarnaast binnen de eigen brandweerzone zes keer werd opgeschaald tot een operationele coördinatie. In 2019 gebeurde dat negen keer. De operationele coördinatie werd drie keer afgekondigd voor een brand in de industrie, één keer voor een brand op een schip en de twee andere keren voor een zwaar verkeersongeval in de Beverentunnel en voor een incident bij een bedrijf in de haven.

--

*Opdrachten met levensbedreigende situaties: hieronder vallen alle oproepen waar mensen of dieren in gevaar zijn of dreigen in gevaar te komen én waar de tijdsfactor beslissend kan zijn. (bv. brand van een gebouw).

** Het principe van de Snelste Adequate Hulpverlening betekent dat het brandweerkorps dat het snelst op de plaats van een incident kan zijn, tussenkomt. Vroeger was het enkel het territoriaal bevoegde brandweerkorps dat tussenkwam, ook als een ander brandweerkorps eigenlijk sneller op de plaats van het incident kon zijn.