Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Brandweer Zone Antwerpen
Archiefbeeld Post Linkeroever - Brandweer Zone Antwerpen

Inbraak brandweerkazerne Linkeroever

Zaterdagmorgen werd in de brandweerkazerne op Linkeroever vastgesteld dat er was ingebroken. Onbekenden drongen de kazerne binnen en gingen aan de haal met enkele belangrijke reddingsmaterialen.

Rond 5.30 uur vanmorgen werd de brandweerploeg in Post Linkeroever opgeroepen voor de controle van een brandgeur. Toen ze wilden uitrukken, stelden ze vast dat de kasten van hun brandweerwagen open stonden en er materiaal ontbrak. Het werd al snel duidelijk dat er ingebroken was. 

Politiezone Antwerpen en het gerechtelijk labo kwamen ter plaatse voor een uitgebreid sporenonderzoek. Ook camerabeelden zijn opgevraagd en zullen uitgebreid bekeken worden. De volledige inventaris van de verdwenen materialen kan pas opgemaakt worden na het sporenonderzoek en zal in de loop van de komende dagen vervolledigd worden. Wel is al duidelijk dat de daders professioneel te werk gingen en een gericht doel voor ogen hadden. 

Levensreddende materialen

Op het eerste zicht zijn vooral technische gereedschappen ontvreemd. Daaronder valt bijvoorbeeld zwaar bevrijdingsmateriaal dat gebruikt wordt voor dringende reddingen zoals bij verkeersongevallen.

De hulpverlening kwam vannacht niet meteen in het gedrang. Voor de brandcontrole werd snel een brandweerwagen vanuit een andere kazerne gestuurd. Voor dit type interventie zijn enkele extra seconden meestal niet van levensbelang, maar het had ook om een dringende oproep kunnen gaan. In dat geval had er wel zeer kostbare tijd verloren gegaan.

Post Linkeroever kon daarnaast gelukkig meteen rekenen op bijstand uit de hoofdkazerne, reservemateriaal en een ander voertuig met volledige belading. Post Linkeroever was dan ook zeer snel terug operationeel.

Vooral technisch bevrijdingsmaterieel werd gestolen.

Brandweer Zone Antwerpen veroordeelt deze inbraak scherp. Bert Brugghemans, zonecommandant: “Ons materiaal is niet zomaar een buit zoals een andere. Dit dient om mensen te helpen die in nood zijn. Daarmee aan de haal gaan, heeft dus een grote impact voor iedereen. BZA zal dan ook intensief meewerken aan het onderzoek om de daders te vatten en heeft meteen een klacht ingediend bij de politie.”

 

Waakzaam

In tussentijd verhoogt de Antwerpse brandweer de waakzaamheid in alle acht kazernes, die 24/7 bemand zijn door beroepspersoneel. BZA heeft ook de andere brandweerzones opgeroepen om hun toezicht meteen te verscherpen.