Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Brandweer Zone Antwerpen
vrouw aan bureau

Vacature afdelingshoofd (A4a-A4b)

Bij Brandweer Zone Antwerpen werken mensen die stuk voor stuk door het vuur gaan voor elkaar – letterlijk en figuurlijk. Dat is niet toevallig. ‘t Zit gewoon in ieder van ons: mensen helpen, in een team werken, op elkaar vertrouwen, oplossingen zoeken en er elke dag weer staan. Elke collega bij BZA is fier op zijn job.

BZA streeft naar een uitmuntende (brand)veiligheid voor haar burgers, bedrijven en andere overheidsdiensten. Voor onze preventiedienst zijn we momenteel op zoek naar een afdelingshoofd (A4a-A4b).

De preventiedienst heeft een gespecialiseerd takenpakket gericht op dienstverlening en controle en is nauw verweven met de operationele afdeling. Als afdelingshoofd coördineer je de activiteiten van je dienst. Samen met je team werk je aan een proactieve en klantgerichte dienstverlening in functie van stad en haven met oog voor kwaliteit en efficiëntie.

Wat doe je?

 • Als afdelingshoofd kan je je medewerkers inspireren. Je coacht hen en hebt oog voor hun verdere ontwikkeling, expertise én motivatie.
   
 • Je zet je team optimaal in om samen doelstellingen te realiseren, tegen vooropgestelde deadlines en rekening houdend met de behoeften van interne en externe klanten. Je streeft naar een kwalitatieve dienstverlening.
   
 • Je zorgt voor een efficiënte werking van je dienst en draagt bij tot:
  • een werkbare verdeling van dossiers onder je medewerkers en brandweerofficieren.
  • een uniforme dossierbehandeling en -opvolging zodat juridische en behoorlijke termijnen gerespecteerd worden.
  • klantvriendelijke relaties met externen (organisaties, architecten, andere stadsdiensten,...).
    
 • Je kan, in nauw overleg met de directeur risicobeheer en preventieofficier, een beleid en visie formuleren voor de preventiedienst (cfr. KB 19/12/2014 organisatie brandpreventie). Je kan een jaaractieplan opstellen in overeenstemming met het meerjarenbeleidsplan van de zone en vertaalt deze naar strategische en operationele doelstellingen.
   
 • Je neemt een actieve rol in bij het overleg met interne en externe partners (stedenbouw, maatschappelijke veiligheid, stad Antwerpen, ...). Je creëert samen met je teamgenoten een sterk netwerk.
   
 • Je bent het aanspreekpunt, onderhandelt en zorgt voor transparante overeenkomsten en samenwerkingsakkoorden.
   
 • Je bewaakt de impact van hedendaagse ontwikkelingen op de (operationele)
  werking en het beleid van de brandweer.
   
 • Je organiseert en leidt teamvergaderingen en bent verantwoordelijk voor de
  rapportering van de preventiedienst.
   

Wat verwachten we?

 • Je kan je team inspireren en coachen. Je erkent en waardeert de kwaliteiten van je medewerkers en geeft hen verantwoordelijkheden op basis van hun expertise.
   
 • Je bevordert en onderhoudt de samenwerking binnen je team maar ook met andere diensten en organisaties. Je kan vlot in dialoog gaan met anderen waarbij je helder en daadkrachtig kan communiceren.
   
 • Je kan je werk goed organiseren en gaat daarbij op een efficiënte manier om met mensen, middelen, tijd en materiaal.
   
 • Je hebt de ambitie om resultaten te boeken met oog voor kwaliteit.
   
 • Je durft een standpunt innemen en beslissingen nemen. Daarnaast kan je onderhandelen en weet je anderen te overtuigen.
   
 • Je bent in staat duidelijke beleidsnota's op te stellen in functie van de strategische doelstellingen. Je gebruikt je inzichten om adviezen te formuleren.
   
 • Je kan bestaande procedures vanuit een constructieve houding in vraag stellen. Je ziet nieuwe opportuniteiten en zet ze om in de praktijk waarbij je het team actief betrekt. Je weet van aanpakken, waarbij deadlines je niet afschrikken.
   

Aan welke voorwaarden voldoe je?

Openverklaring via externe aanwerving en verruimde mobiliteit en verruimde bevordering.

 • Indien je deelneemt via externe aanwerving:
  • Je bent in het bezit van een masterdiploma én kan minstens 2 jaar relevante ervaring voorleggen in een leidinggevende functie.
    
 • Kandidaten die deelnemen via verruimde mobiliteit of verruimde bevordering en dus momenteel reeds werkzaam zijn binnen de Groep Antwerpen, voldoen aan de mobiliteits- of bevorderingsvoorwaarden.
   
 • Je voldoet aan de algemene solicitatievoorwaarden:
  • Je geniet de burgerlijke en politieke rechten.
  • Je vertoont een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de functie. Dit wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister indien je slaagt voor de volledige selectieprocedure.
  • Je bent medisch geschikt om de functie uit te oefenen, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers op het werk.
  • Je beheerst vlot de Nederlandse taal om op die manier met collega’s en
   burgers professioneel te kunnen communiceren.

Hoe solliciteren?

Solliciteren is mogelijk via het online sollicitatieformulier via deze link. Het formulier kan ingevuld worden tot en met 5 januari 2023.

Zorg dat je onderstaande documenten (in PDF) reeds ter beschikking hebt zodat je ze onmiddellijk aan je sollicitatie kan toevoegen:

 • CV
 • Motivatiebrief
 • Een kopie van je diploma (tenzij je deelneemt via verruimde mobiliteit of verruimde bevordering)

Opgelet! Het tijdig indienen van alle correcte documenten is de volledige verantwoordelijkheid van de kandidaat. Kandidaten die de verkeerde documenten bezorgen, onvolledig of laattijdig indienen kunnen niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Heb je problemen met het invullen van het formulier, neem dan contact op met de dienst Loopbaanbegeleiding (selectie@bza.be of 03 338 89 80).

Indien je slaagt voor de volledige selectieprocedure zal je gevraagd worden een uittreksel uit het strafregister voor te leggen van max. 6 maanden oud om aan te tonen dat je gedrag in overeenstemming is met de eisen van de functie (cfr. algemene sollicitatievoorwaarden).

Meer weten?

Heb je alles grondig gelezen en toch nog een vraag? Ondervind je problemen bij het invullen van het sollicitatieformulier? Neem contact op met de dienst Loopbaanbegeleiding:

 • Per mail naar selectie@bza.be
 • Telefonisch op het nummer 03 338 89 80