Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Brandweer Zone Antwerpen

Over BZA

Brandweer Zone Antwerpen zorgt voor de veiligheid van de bevolking en bezoekers van Antwerpen, Zwijndrecht en Wijnegem. Wij staan altijd paraat om meer dan 550.000 mensen in en rond Antwerpen te beschermen.

Onze taak bestaat uit het voorkomen en beperken van menselijke en materiële schade. Daarvoor hechten we veel belang aan specifieke vakkennis, technische vaardigheden en een constante fysieke paraatheid. We beschikken over zeer specifiek materieel en een modern wagenpark. Door constante scholing en innovatie sturen we onze werking bij in overeenstemming met de steeds veranderende risico’s. 

De bevolking kan rekenen op professionele en specialistische hulp van ruim 800 mensen binnen BZA. Het operationeel kader bestaat uit zo'n 20 officieren, 90 onderofficieren en 600 manschappen. Daarnaast heeft BZA ook een administratieve en logistieke ondersteuning van zo’n 70 medewerkers.

Missie

BZA is een betrouwbare en veerkrachtige hulpverleningsorganisatie die als doel heeft om de continuïteit van de maatschappij in Antwerpen, Zwijndrecht, Wijnegem en de ruime omgeving te verbeteren, bewaken en
indien nodig te herstellen.

Visie

  • We zijn een open, genetwerkte en informatiegestuurde brandweer.
  • We hebben een sterke interne organisatie.
  • We hebben een fiere operationele werking.

Kazernes

Brandweer Zone Antwerpen heeft acht kazernes of posten. Naast de bekende kazerne Post Noord op de Noorderlaan zijn er ook Post Deurne, Post Lillo, Post Zuid, Post Centrum, Post Linkeroever, Post Wilrijk en Post Berendrecht.

Beschermingsgebied

Het beschermings- of verzorgingsgebied van Brandweer Zone Antwerpen is opgesplitst in:

  • het stedelijk gebied (Antwerpen en haar negen districten, Zwijndrecht en Wijnegem) 
  • het havengebied;
  • waterwegen, spoorwegen, autosnelwegen, tunnels en het luchtverkeer van Deurne.

Brandweerkorpsen van andere hulpverleningszones kunnen versterking inroepen van onze zone, zoals bijvoorbeeld de korpsen van de gemeenten Borsbeek, Brasschaat, Hemiksem, Kapellen, Schoten en Wommelgem. Als het nodig is, bieden we ook bijstand aan brandweerdiensten buiten het gewest.

Snelste adequate hulp

Sinds 2007 hanteert de brandweer het principe van de snelste adequate hulp. Dat betekent dat het brandweerkorps dat het snelste op de interventieplaats kan zijn, vertrekt. Dat geldt enkel voor dringende interventies. Er wordt geen rekening gehouden met gemeente- of zonegrenzen. Op deze manier zijn we de snelste adequate hulp in een deel van Mortsel en Stabroek/Hoevenen, gemeenten die eigenlijk behoren tot Brandweer Zone Rand.

Maritime Incident Response Group (MIRG)

Onze zone maakt tevens deel uit van de Europese 'Maritime Incident Response Group' (MIRG). Die groep is actief aan boord van schepen bij brand, chemische incidenten of personen in nood in het Kanaal, de Noordzee en op de Schelde.

Meer info: www.mirg.eu.