Brandweerman (m/v)

De opdrachten van de brandweer zijn erg verscheiden waardoor elke shift anders is. Een brandweerman of -vrouw blust niet alleen branden, maar helpt ook bij ongevallen en springt in de bres voor mensen en dieren in nood. Brandweer Zone Antwerpen is daarom op zoek naar gemotiveerde brandweercollega’s.

 

Wat doe je?

 • Als brandweerman/-vrouw bestaat je taak uit het voorkomen en beperken van menselijke en materiële schade. Branden bestrijden, reddingen uitvoeren of technische hulp verlenen maken onder meer deel uit van je takenpakket. Daarvoor hechten we veel belang aan specifieke vakkennis, technische vaardigheden en een constante fysieke paraatheid. We beschikken over zeer specifiek materieel en een modern wagenpark. Door constante opleiding en oefening sturen we onze werking bij in overeenstemming met de steeds veranderende risico’s.
 • Daarnaast ben je mee verantwoordelijk voor het volbrengen van logistieke taken. Je staat mee in voor het onderhoud van de kazerne, het brandweermateriaal en het wagenpark. Ook zorg je ervoor dat je interventiekledij en persoonlijke kledij steeds perfect in orde is.
 • Om je taken als brandweerman/-vrouw goed te kunnen uitvoeren, is het uitermate belangrijk dat je over een goede conditie beschikt. Hiervoor dient eveneens tijd gemaakt te worden om je fysieke paraatheid door middel van sport en training op peil te houden. 

Wat verwachten we van je?

Brandweer Zone Antwerpen is op zoek naar mensen met het volgende profiel:

 • Je bent medisch, fysiek en psychisch geschikt voor de functie.
 • Je bent handig en beschikt over een goede technische basiskennis.
 • Je bent leergierig en wil het nodige brandweermaterieel en materiaal leren gebruiken.
 • Je kan in het heetst van de strijd correct bevelen opvolgen en handelen zoals voorgeschreven.
 • Je hebt een sterk verantwoordelijkheidsgevoel en geen schrik om je handen vuil te maken.
 • Je voelt je geroepen om andere mensen te helpen en hebt zin in een job met een maatschappelijk engagement.
 • Je houdt ervan om in een hecht team te werken.
 • Je bent bereid om in ploegendienst te werken, ook op zaterdag en zon- en feestdagen.
 • Je ziet het zitten om (bij)scholing te volgen en jaarlijks een bekwaamheidsproef af te leggen met het oog op fysieke paraatheid.
 • Je bent bereid om een dienstvoertuig te (leren) besturen. 
Brandweer Zone Antwerpen

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

Je dient aan een aantal inschrijvingsvoorwaarden te voldoen om toegelaten te worden tot de selectieprocedure van brandweerman/-vrouw:

 • Je bent Belg of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of van Zwitserland.
 • Je bent minimum 18 jaar.
 • Je beschikt over een geldig federaal geschiktheidsattest voor het basiskader of het hoger kader zoals bepaald in het Koninklijk Besluit tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszone (of komt in aanmerking voor een vrijstelling indien je momenteel operationeel in dienst ben bij een andere hulpverleningzone).
 • Je hebt een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking. Dit bewijs je aan de hand van een uittreksel uit het strafregister, dat maximum 3 maanden oud is op de uiterste datum voor het indienen van je kandidatuur (11 maart 2019). Als daarop een ongunstige vermelding voorkomt, kan je een schriftelijke toelichting voorleggen.
 • Je geniet de burgerlijke en politieke rechten.
 • Je bent in orde met de dienstplichtwetten.
 • Je beschikt over een rijbewijs van tenminste categorie B.
 • Je spreekt, leest en schrijft vlot Nederlands.

Opgelet! Je dient aan al deze voorwaarden te voldoen uiterlijk op 11 maart 2019! 

 

Brandweer Zone Antwerpen

Hoe solliciteren? 

Solliciteren kan uitsluitend digitaal via het digitaal inschrijvingsformulier. Het inschrijvingsformulier kan ingevuld worden tot en met 11 maart 2019.

Bij problemen met het inschrijvingsformulier, gelieve contact op te nemen via bza.selectie@brandweerzone.antwerpen.be of 03 338 89 80. Zorg dat je de juiste documenten reeds ter beschikking hebt zodat je ze onmiddellijk aan je sollicitatie kan toevoegen (zie infobrochure

Lees alles in de infobrochure

Alle info over de job, de plaats van tewerkstelling, de sollicitatie- en selectieprocedure en de aanwervingsstage kan je uitgebreid nalezen in de infobrochure

Post NoordJonas Devylder

 

Alles goed gelezen,maar toch nog een vraag?

Neem dan contact op via mail naar BZA.brandweerselectie@brandweerzone.antwerpen.be of telefonisch via ​03 338 89 80.

Boelens Fotomedia