Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Brandweer Zone Antwerpen
kapitein 02-0, 02-1, ...

Kapitein

[vacature afgesloten]

Mensen in nood rekenen op jou voor een snelle interventie! Meer dan 500 000 mensen in Antwerpen, Zwijndrecht en Wijnegem rekenen erop dat de brandweer op elk moment kan uitrukken. De verschillende interventieploegen zijn hiervoor opperbest uitgerust en voorbereid. Brandweer Zone Antwerpen is momenteel op zoek naar een officier: iemand die kan coördineren, organiseren, opleiden en leiding geven.

Wat doe je?

 • Als kapitein sta je in voor de multidisciplinaire coördinatie of de coördinatie van een aantal interventieploegen op het terrein bij complexe of grootschalige incidenten en noodsituaties. Je zorgt ervoor dat de ploegen en diensten als één samenwerkend geheel functioneren en op een efficiënte, doeltreffende, kwalitatieve en veilige manier interventies uitvoeren.
 • Je neemt algemeen operationeel, administratief en technisch leidinggevende taken op en voert gespecialiseerde administratieve en technische opdrachten uit. Op deze manier tracht je de doelstellingen van het meerjarenbeleidsplan mee uit te werken en te realiseren en mee te bouwen aan het zonale beleid.
 • Je specialiseert je in een specifiek domein (Technologie/radiokamer of risicomanagement/preventie,...)
 • Je bent verantwoordelijk voor de goede werking van de ploeg(en) en het faciliteren en stimuleren van de teamwerking. Je volgt de werking op zowel inhoudelijk, methodisch, organisatorisch en financieel vlak op. Tevens zorg je voor een vlotte doorstroom van informatie naar het management en omgekeerd.
   

Wat verwachten we van je? 

 • Je kan mensen aansturen, coachen en motiveren door je sterke communicatieve skills en overtuigingskracht. Je bent mensgericht en hebt verantwoordelijkheidszin.
 • Je werkt nauw samen met verschillende interne en externe teams en diensten.
 • Je bent analytisch, denkt oplossingsgericht en staat open voor vernieuwing en optimalisatie.
 • Je werkt proactief en hebt zin voor initiatief. Je denkt strategisch en bent in staat om knopen door te hakken, ook in stresssituaties.
 • Je bent sterk in plannen, organiseren en coördineren.
 • Je hebt een goede mentale en fysieke conditie.
 • Je bent flexibel, zowel qua takenpakket als werkuren.
 •  Je gaat discreet om met vertrouwelijke informatie en handelt integer, ook in situaties waar geen eenduidige regelgeving voor bestaat.
 • Je wil graag je schouders zetten onder de verdere uitbouw van Brandweer Zone Antwerpen en bent sterk begaan met de toekomst en het dagelijks beheer van de organisatie.
 • Je wil graag je capaciteiten via de brandweer ten dienste stellen van de burgers en de maatschappij.
   

Aan welke voorwaarden moet je voldoen en wat volgt er na de procedure? 

De vacature van kapitein wordt uitgeschreven via:

1. mobiliteit in dezelfde graad
2. professionalisering in een andere zone
3. externe aanwerving

Afhankelijk van de selectiemethode moet je voldoen aan bepaalde voorwaarden om te kunnen
deelnemen.

De geslaagde kandidaten worden per procedure gerangschikt. Indien er meer geslaagde kandidaten
zijn dan vacatures, dan wordt eerst geput uit de lijst met geslaagden van de mobiliteitsprocedure,
vervolgens de professionaliseringsprocedure en ten slotte externe aanwerving. Geslaagde
kandidaten waar momenteel geen vacature voor beschikbaar is, komen terecht in een werfreserve
die 2 jaar geldig is.
 

Hoe solliciteren?

Solliciteren is mogelijk door onderstaande documenten per mail te versturen naar de dienst
Loopbaanbegeleiding: selectie@bza.be.

Gelieve in het onderwerp ‘ sollicitatie Kapitein’ op te nemen. Vermeld hierbij of je solliciteert via
mobiliteit, professionalisering of externe aanwerving.

Solliciteren is mogelijk tot en met 17 mei 2020.

Bezorg ons volgende documenten :

 • Motivatiebrief
 • CV
 • Indien je solliciteert via mobiliteit :
  • Een document van je hulpverleningszone waaruit blijkt dat je momenteel in dienst bent in de graad van kapitein als beroeps en 2 jaar graadanciënniteit hebt opgebouwd (vb: tewerkstellingsattest, aanstellingsbesluit in combinatie met een document waaruit blijkt dat je momenteel nog actief bent als kapitein,...).
 • Indien je solliciteert via professionalisering :
  • Een document van je hulpverleningszone waaruit blijkt dat je momenteel in dienst bent in de graad van kapitein als vrijwilliger en 2 jaar graadanciënniteit hebt opgebouwd (vb: tewerkstellingsattest, aanstellingsbesluit in combinatie met een document waaruit blijkt dat je momenteel nog actief bent als kapitein,...) .
  • Kopie van modulecertificaat “Competentiemanagement en evaluatie” en de getuigschriften PREV-1, PREV-2, FOROP-1 en FOROP-2 (of hiermee gelijkgesteld).
 • Indien je solliciteert via externe aanwerving :
  • Uittreksel uit het strafregister van maximum 3 maanden oud op 17 mei 2020
  • Kopie FGA hoger kader
  • Kopie rijbewijs B
  • Kopie diploma niveau A (universitair onderwijs, HOLT)

Indien je solliciteert via mobiliteit of professionalisering wordt bij de aanstelling nagegaan of je laatste evaluatie voldoende was.
 

Meer weten? 

Heb je alles grondig gelezen en toch nog een vraag? Neem contact op via mail naar selectie@bza.be of telefonisch (03 338 89 80).