Collega stuurt reclame voor bed & breakfast door via stadsmail

Op 28 mei stelde het Bureau voor Integriteit zijn jaarverslag voor. In 2017 behandelde het 66 dossiers. Aandachtspunten zijn: blijven communiceren over de rol van het Bureau en de gedragscodes actualiseren. Enkele cases en cijfers.

De burger moet erop kunnen vertrouwen dat stadsmedewerkers en het bestuur integere en onpartijdige beslissingen nemen. Om je daarbij te helpen zijn er gedragscodes. Die stelt het Bureau voor Integriteit op. Daarnaast geeft het Bureau advies over de codes, beantwoordt het vragen en behandelt het meldingen over integriteitsschendingen. Een greep uit de dossiers van 2017.

 

"Mijn broer is betrokken bij contractonderhandelingen met de stad"

Stadsmedewerker: "Ik volg bij de stad contracten administratief op. Bij onderhandelingen ben ik niet aanwezig. Maar mijn broer is wel betrokken bij de firma waarmee de stad onderhandelt. Is er sprake van belangenvermenging?"

Bureau voor Integriteit: "Omdat je niet betrokken bent bij de onderhandelingen, kan je er niet voor zorgen dat je broer bevoordeeld wordt. Toch zou het later voor problemen kunnen zorgen als een andere firma, die zich benadeeld voelt, de familiebanden onderzoekt. Het zou kunnen overkomen dat jij en je broer iets hebben geregeld. Daarom adviseren we om het dossier door te geven aan een collega."

"Mag mijn medewerker het stedelijk netwerk gebruiken voor reclame"

Leidinggevende: "Een medewerker van me lunchte bij een bed & breakfast. De eigenaar vroeg haar of ze bij haar collega's reclame wilde maken. De medewerker stuurde de mail door naar haar collega's. Ik vraag me af of ze het stedelijk netwerk mocht gebruiken om reclame door te sturen en of ik haar daarover moet aanspreken."

Bureau voor Integriteit: "Volgens de dienstnota over het gebruik van e-mail op het werk, mag het netwerk enkel gebruikt worden voor werkgerelateerde mails. Je kan de dienstnota gebruiken om het aan te kaarten bij je medewerker."

"Wat doen we met te veel bestelde attenties?"

Medewerker: "Na een studiedag geven we de sprekers een attentie, zoals een boek of een kader met een foto van een tentoonstelling. Nu blijkt dat we te veel attenties bestelden. Wat doen we met het overschot?"

Bureau voor Integriteit: "Je kan best zoveel mogelijk naar de stad laten terugvloeien. In het geval van boeken is dat naar de (vak)bibliotheek. Voorwerpen zoals de kadertjes kan je verloten onder het personeel, zodat iedereen van de dienst of bedrijfseenheid de kans krijgt om ze te winnen."

"Een politieke partij nodigde me uit om te spreken op hun meeting"

Medewerker: "Een politieke partij vroeg me via mijn privé-mailadres om mijn professionele ervaring rond een bepaald thema met hun te delen. Ik begrijp dat ze me vragen omwille van mijn expertise. Maar kan ik dat doen? Als stadsmedewerker moet ik toch neutraal zijn?"

Bureau voor Integriteit: "Politici moeten beroep kunnen doen op de expertise van ambtenaren, zodat ze op bepaalde feiten hun visie of programma kunnen baseren.  Als medewerker blijf je bij de feiten en geef je best geen eigen visie. Anders ben je niet meer neutraal. Bovendien mag je niet tegen de huidige visie van de stad spreken, ook al is het in je vrije tijd, zeker als het gaat om het expertisedomein waarbinnen je werkt bij de stad. Normaal raden we aan om je presentatie voor het overleg door te nemen met je leidinggevende. Het advies van het Bureau werd ook besproken door het managementteam. Dat oordeelde dat je op dit moment zulke vragen moet afwijzen, door de verkiezingen in oktober"

Benieuw naar meer cases? Je vindt ze op het kanaal Bureau voor Integriteit.

Enkele opvallende cijfers

50 van 74 dossiers kwamen van medewerkers

In 2016 behandelde het Bureau 66 dossiers (50 in 2016).

De vertrouwenspersonen en de preventieadviseur binnen de organisatie behandelden 8 dossiers (9 in 2016).

Samen behandelden ze 74 dossiers:

 • 43 vragen om advies;
 • 27 meldingen;
 • 4 informatieve vragen.

50 van de 74 dossiers kwamen van medewerkers.

Vooral bedienden (43) en medewerkers van A-niveau (31) vinden de weg naar het Bureau.

De thema’s lagen in de lijn van de vorige jaren met voornamelijk vragen over:

 • gedragscodes en dienstnota’s (17 dossiers)
 • het thema ‘geschenken’ en ‘uitnodigingen’ (10 dossier).

Er kwamen meer dossiers dan anders binnen over nevenactiviteiten (9) en mogelijke belangenvermenging (11).

13 dossiers behandelde het Bureau niet of niet verder omdat:

 • het Bureau niet bevoegd was;
 • het Bureau niet de meest aangewezen instantie was;
 • de melder of adviesvrager het dossier stopzette.

Aandachtspunten en aanbevelingen

Zoals ieder jaar formuleert het Bureau voor Integriteit aandachtspunten:

 • de medewerkers blijven informeren over de rol van het Bureau, zoals waar het wel en niet voor bevoegd is
 • gedragscodes actualiseren
 • nota opstellen voor nieuwe bestuursploeg
 • ander opvolgsysteem voor dossierbehandeling onderzoeken
   

Enkele weetjes

2017 was een overgangsjaar voor het Bureau voor Integriteit. Ivo Moyersoen ging uit dienst in maart 2017. Roel Verhaert startte op 1 oktober 2017.

De stad deed een inhaalbeweging  en bood 3000 medewerkers een integriteitsopleiding aan.

Voor de groep stad Antwerpen werkte het Bureau mee een gedragscode voor sponsoring uit, met praktische richtlijnen. Het Bureau gaf ook advies over de gedragscode sociale media die werd verruimd naar een gedragscode digitale media. OS werkte dat uit.
 

Meer info

Bureau voor Integriteit - Voorbeelddossiers

stad_bureau_integriteit@stad.antwerpen.be

Reacties:
Er zijn nog geen reacties toegevoegd. Voeg er zelf één toe!