Mensen verdelen geld over thema's Burgerbegroting
Inwoners kiezen thema's aan ronde tafel
Bewoners doen de was in buurthuis 'Ons Huis'