Burgerbegrotingfestival 20171 district Antwerpen

De projecten van de burgerbegroting 2017 zijn gekend

Vandaag beslisten inwoners van het district Antwerpen tijdens het burgerbegrotingfestival welke ingediende projecten van de burgerbegroting volgend jaar in uitvoering gaan.

Meer dan 600 deelnemers maakten in groepjes van zes een keuze uit de mogelijke projecten. Elke groep moest per thema zijn 5 meest favoriete projecten opgeven. Na elke ronde werden de gekozen projecten bekendgemaakt.

De gekozen projecten per thema

In totaal kozen de deelnemers uit 144 projecten, verspreid over 10 thema’s. Voor 2 thema’s was er voldoende budget om alle ingediende projecten uit te voeren (Betere voetpaden en Fietsvriendelijke straten). Van de 152 projecten die werden ingediend (over de 12 thema’s) gaan er 80 in 2018 in uitvoering.

Langer Thuis wonen | 101 650 euro

 • CINAPS – coach in nabijheid van persoon en samenleving
 • Jong met oud
 • De Thuiscoach
 • Ergo on wheels

  
Aantrekkelijke pleinen | 50 825 euro

 • De bouwkar
 • Jongeren integreren door Cricket
 • Woensdag op wieltjes
 • Dageraadplaats veilig en aantrekkelijk
 • Verlaten tennisveld wordt pannavoetbal
 • Groen doet ademen

Ondersteuning jeugdwerk | 154 290 euro

 • Betonne jeugd geeft daklozen een stem
 • Plein in werking
 • Our PACT
 • Scoutsgroepen: etnisch culturele organisaties
 • Caloes bougeert- Sportinstuiven versterken jongeren
 • De recordbrekers
 • Ietstof op wielen
 • Youth in progress – inrichting tienerlokaal en artistieke ruimte

 
Ontmoeting in de buurt | 64 439 euro

 • Kielse kijk(er)
 • Vrouwen verbinden
 • Mobiele vrijetijdsloketten
 • Materialenbib Antwerpen-Noord en Kiel
 • Meiden leren van dames en dames van meiden
 • Ontmoetingsruimte in wassalon met geefwinkel
 • Babbelstoel Pyckestraat

 
Aanwerving en ondersteuning vrijwilligers | 137 954 euro

 • Instajong: Werving en activering jongeren
 • Sport your dream
 • Leid de leiders van de toekomst
 • Kilalo burgerondersteuning
 • IetsToppers
 • Talk it out: dialoogsessies
 • Vrijwilligersploeg Villa Caloes
 • Buurthuis debuurt
 • Hart onder de riem
 • Ondersteuning vrijwilligerswerk JES Luchtbal en Rozemaai

Huiswerkbegeleiding | 154 290 euro

 • Een (h)eerlijke kindertijd
 • Huiswerkbegeleiding Syrische kinderen: participatie ouders
 • Place2study Zuid
 • Spelend leren coach
 • Huiswerkondersteuning next level: uitbreiding en versterking
 • Speel slim
 • Studiebegeleiding op maat: Afrikaanse kinderen
 • Helpende handen

 
Interculturele projecten | 117 079 euro

 • Passend werk, betere CV
 • Verre verhalen, naaste buren
 • Interculturele kunstprojecten
 • BAM Antwerpse meisjes: ontmoeting
 • ReFashion v3.0
 • De wijk bakt
 • City Girls Scene- intercultureel toneel door meisjes
 • Iedereen publiek
 • Wereldkeuken met Chiro Lore
 • De verhalenbakfiets

Gemeenschapstuinen | 58 086 euro

 • Samen tuinieren
 • Groen zien
 • Onderhoud gemeenschapstuin Heldenplein
 • Verborgen wintertuin Antwerpen Noord
 • Samen tuinen, culturen proeven
 • Samen tuinieren met plezier
 • Beginnende en gevorderde samentuiners leren van elkaar
 • Stadsdebat: Hoe Antwerpen vertuinen

Vorming en opleiding jeugd | 23 597 euro

 • Workshops kinderen en jongeren in armoede
 • Eventsure atelier
 • Talent to be continued
 • Europark magazine

Groen in straten | 92 574 euro

 • Water voor groen
 • Een bloem van een straatje
 • Gevelgroenactie: wilder is beter
 • Promotie klimaatrobuust Sint-Andries
 • Groene ader Sint-Andries
 • Kleur Zwartzusterstraat en Veemarkt
 • Behandel ons groen met zachtheid

Betere voetpaden | 40 843 euro

 • District Antwerpen voetgangersvriendelijkst
 • Open forum voetpaden – stadsgesprek

Fietsvriendelijke straten | 104 373 euro

 • Samen voor een betere fietscultuur
 • Fietsdukaten
 • Fietsbox
 • Fietsvriendelijke fietspaden
 • Fietsstraat 2.0
 • Boomfietsrekken Pyckestraat

 

Burgerbegroting 2018

In 2018 komt er ook een nieuwe ronde burgerbegroting. In het voorjaar organiseert het district Antwerpen terug startmomenten. Opnieuw krijgen inwoners van het district de volledige zeggenschap over 1,1 miljoen euro. Eerst door thema’s te kiezen en geld te verdelen over deze thema’s. Nadien kunnen ze projecten indienen en selecteren welke projecten zullen worden uitgevoerd in 2019.

2 reacties op dit artikel:
Jouw avatar
theovaes

Wat een fantastische belevenis. Knap van de tientallen jongeren die direct in contact komen met een politiek besluitvormingsproces. We halen Berlijn en Bangalore nog in hier in Antwerpen !

Jouw avatar
HugoVanDienderen

ik sta versteld van dit resultaat en heb grote bewondering voor al die burgers die zich hiervoor hebben ingezet en voor het districtsbestuur dat de mogelijkheid schept; dit is een echte 21ste aanpak!