districtsforum burgerbegroting district Antwerpen

Wat is jouw idee voor de burgerbegroting 2018-2019?

Het districtsforum burgerbegroting is achter de rug. We weten nu welke thema's hoeveel geld krijgen via de burgerbegroting. Nu ben jij opnieuw aan zet.   Vanaf vandaag kan je jouw idee geven voor de besteding van het geld binnen deze thema's.  In oktober kan je zelf mee bepalen welke van de haalbare projecten worden uitgevoerd in 2019. 

De projectronde in 3 stappen


De thema's en bedragen van de burgerbergroting 2018-2019 kan je hier vinden. Vanaf vandaag gaat de projectronde van start. Deze projectronde bestaat uit drie stappen. 

Stap 1: Indienen (mei -juni)

In een eerste stap kunnen burgers en verenigingen ideeën en projecten indienen. Zij koppelen deze  aan een thema dat geld gekregen heeft op het districtsforum.  Je kan een project indienen om zelf of in groep uit te voeren, of een idee indienen dat het district kan uitvoeren. Het project moet plaatsvinden in het district Antwerpen.

Geef hier je idee voor de burgerbegroting  (opnieuw registeren!)

Stap 2: evaluatie (juli- september)


Tijdens de tweede stap toetst de administratie de projecten op haalbaarheid aan de hand deze van zeven criteria:

  • Kan het project uitgevoerd worden in 2019? 
  • Valt het project binnen de districtsbevoegdheden?
  • Kan het project worden uitgevoerd binnen het beschikbare budget?
  • Valt het project binnen één van de twaalf gekozen thema’s?
  • Vindt het project plaats in district Antwerpen?
  • Komt het project nog niet voor in de meerjarenplanning?
  • Komt het project de inwoners van het district ten goede?

Bekijk hier het volledige reglement. 

Stap 3: burgerbegrotingfestival (21 oktober)

In de laatste stap krijgen deelnemers de kans om een selectie te maken tussen de ingediende projecten. Op het burgerbegrotingfestival op 21 oktober maken deelnemers per thema een rangschikking van de projecten. Op die manier beslissen ze opnieuw welke projecten worden uitgevoerd in 2019.  

Reacties:
Er zijn nog geen reacties toegevoegd. Voeg er zelf één toe!