Projecten 2016-2017

Tijdens de startmomenten van de Burgerbegroting beslissen alle deelnemers welke 12 thema's zij het belangrijkst vinden. Binnen elk thema worden er in een volgende stap projecten ingediend. Op het burgerbegrotingfestival kiezen inwoners welke projecten uitgevoerd worden. De projecten die in 2017 gerealiseerd werden vind je onderaan deze pagina.

Projecten Burgerbegroting 2016-2017

  Thema'sBudgetAantal ingediende projectenAantal verkozen projecten
Groen in straten€91.66644
Aantrekkelijkere pleinen€76.064113
Gemeenschapstuinen€27.30595
Huiswerkbegeleiding€169.681208
Interculturele projecten€56.560165
Langer thuis wonen€138.47585
Ondersteuning jeugdwerk€149.202239
Kunst in het openbaar domein€70.213137
Beheer en onderhoud sportterreinen€42.90853
Betere voetpaden€80.94033
Fietsvriendelijke straten€92.64243
Meer sociaal contact€104.344107

Uitgevoerde projecten