Projecten 2018-2019

Tijdens de startmomenten van de Burgerbegroting beslissen alle deelnemers welke 12 thema's zij het belangrijkst vinden. Binnen elk thema worden er in een volgende stap projecten ingediend. Op het burgerbegrotingfestival kiezen inwoners welke projecten uitgevoerd worden. De projecten die in 2019 gerealiseerd werden vind je onderaan deze pagina.

Projecten Burgerbegroting 2018-2019

  Thema'sBudgetAantal ingediende projectenAantal verkozen projecten
Meer sociaal contact€85.43797
Huiswerkbegeleiding€173.544119
Speelwater€26.69931
Gemeenschapstuinen€55.177107
Ontmoeting in de buurt€96.116178
Groen in straten€101.456139
Aanwerving en ondersteuning vrijwilligers€75.647144
Ondersteuning jeugdwerk€164.644177
Interculturele projecten€69.417168
Cursussen en vorming€84.547227
Kunst in het openbaar domein€52.508213
Fietsvriendelijke straten€114.80588

Uitgevoerde projecten