Wat zou jij doen met 1 miljoen?

Ronde 3: Dien projecten in

Na het districtsforum is duidelijk welk thema hoeveel geld krijgt. Burgers krijgen de kans om voor deze budgetten concrete projecten in te dienen. Eerst kunnen inwoners projecten indienen, nadien maken ze een keuze uit de haalbare projecten. 

We kennen de thema's en toegekende bedragen. In mei gaat de projectronde van start. Deze projectronde bestaat uit twee stappen. 

1. Dien projecten in (mei-juni)

Alle inwoners van en verenigingen in het district Antwerpen kunnen projecten indienen. Zij koppelen deze projecten aan een thema dat geld gekregen heeft op het districtsforum. 

Je kan een project indienen om zelf of in groep uit te voeren, of een project dat het district kan uitvoeren. Het project moet plaatsvinden in het district Antwerpen. Hier vind je het volledige reglement.

De deadline voor het indienen van projecten is zondag 16 juni 2019.


Ga naar ons online projectplatform doemee.burgerbegroting.be, registreer je en dien jouw project in:

2. Haalbaarheidsonderzoek (juli- augustus)

Tijdens de tweede stap toetst de administratie de projecten op haalbaarheid aan de hand deze van 7 criteria:

  • Kan het project uitgevoerd worden in 2020? 
  • Valt het project binnen de districtsbevoegdheden?
  • Kan het project worden uitgevoerd binnen het beschikbare budget?
  • Valt het project binnen 1 van de 12 gekozen thema’s?
  • Vindt het project plaats in district Antwerpen?
  • Komt het project nog niet voor in de meerjarenplanning?
  • Komt het project de inwoners van het district ten goede?

Opgelet: de Burgerbegroting van het district Antwerpen ondersteunt geen levensbeschouwelijke evenementen, commerciële activiteiten of activiteiten met politieke doeleinden of fondsenwerving.