Wat is de Burgerbegroting?

Elk jaar beslissen de inwoners van district Antwerpen over 1,4 miljoen euro. Zo kunnen ze mee bepalen wat de prioriteiten zijn en welke plannen gerealiseerd worden. Ze kunnen zelf projecten indienen en uitvoeren, of vragen dat het district het plan realiseert.

District Antwerpen besloot in 2014 om jaarlijks 10% van zijn budget door de burgers te laten invullen. In het begin bedroeg dit 1,1 miljoen euro, momenteel gaat het al om 1,4 miljoen euro.
 

4 rondes

De inwoners van district Antwerpen verdelen het geld in in 4 rondes:

  • Ronde 1: de inwoners kiezen de 12 thema’s die zij het belangrijkst vinden.
  • Ronde 2: bewoners verdelen 1,4 miljoen euro over de 12 gekozen thema’s.
  • Ronde 3: iedereen kan projecten indienen.
  • Ronde 4: de deelnemers kiezen welke projecten er uitgevoegd worden.

Deze projecten worden meestal omgezet in contracten die ingaan op 1 januari van het volgende jaar en lopen af op 31 december. Elke jaargang worden er gemiddeld zo'n 80-tal projecten gerealiseerd.
 

Ontmoeten en beslissen

We vinden het belangrijk dat mensen elkaar ontmoeten en in dialoog kunnen gaan. Met aantrekkelijke methodieken (kaartjes, pokerfiches, …) stimuleert de Burgerbegroting de uitwisseling van ideeën en meningen. Dit resulteert in een gedragen, representatief voorstel door alle deelnemers. 

Daarnaast bieden we ook een online alternatief aan op doemee.burgerbegroting.be. Omdat een online stem een individuele stem is, zonder dialoog, laten we de online stemmen minder zwaar doortellen dan de stemmen van de tafelgesprekken. 

We willen dat zo veel mogelijk mensen kunnen meedoen, en proberen daarom zo weinig mogelijk regels in te voeren.
 

Uniek dat jij beslist

Deze schaal en deze manier van werken is uniek in België en ver daarbuiten. We ontvangen dan ook regelmatig bezoekers uit andere steden en landen die willen leren uit onze ervaring.