deelnemers aan de burgerbegroting 2014

Traject burgerbegroting district Antwerpen

Sinds 2014 organiseert district Antwerpen een burgerbegroting. De inwoners van het district mogen autonoom beslissen over 10 procent van de totale begroting, of 1,1 miljoen euro.

De burgerbegroting van district Antwerpen is een burgerbegroting in stappen. In een eerste fase - de startmomenten - kiezen de deelnemers welke thema's ze belangrijk vinden voor het district. In een tweede fase - het districtsforum - verdelen ze 1,1 miljoen euro over de meest populaire thema's. In een derde fase kunnen inwoners projecten indienen voor de concrete besteding van dit budget. Het zijn ook weer de bewoners die nadien bepalen welke projecten worden effectief worden uitgevoerd. 

1. startmomenten​

 • Deelnemers beslissen welke thema's ze belangrijk vinden voor het hele district.
 • Elke tafel van zes deelnemers kiest bij consensus vijf thema's uit 93.
 • De twaalf meest gekozen thema's gaan door naar het districtsforum​.
   

Het doel van deze startmomenten is dat elke tafel van zes deelnemers tot consensus komt over de keuze voor vijf thema’s die zij belangrijk vinden.

Op deze startmomenten vertrekken deelnemers van wat ze belangrijk vinden, waar zij op willen inzetten het volgende jaar. Elke deelnemer overloopt heel kort wat voor hem of haar belangrijk is. 

Nadien worden de deelnemers gevraagd om maximaal tien ideeën te selecteren waar iedereen rond de tafel zich in kan vinden. In deze eerste discussieronde wordt duidelijk waar mogelijke overeenkomsten liggen, waar je de consensus moet zoeken.

In de laatste ronde van een startmoment moeten deelnemers meer strategisch denken. Deelnemers krijgen per tafel de mogelijkheid om te kiezen voor vijf thema's. Zij kiezen deze thema's uit een geheel van 93 thema's die samen alle bevoegdheden van het district omvatten. Deze thema’s zijn algemener dan hele concrete projecten. Ze kiezen niet voor een concreet project bij hen voor de deur. Maar deze thema’s zijn ook concreet genoeg om ervoor te zorgen dat deelnemers specifiek voor een aspect kunnen kiezen. Het thema ‘groen’ zou te algemeen zijn. Binnen dit beleidsdomein kan er gekozen worden voor ‘pop-up parken’, ‘meer groen in straten’, ‘beter onderhoud van parken’ enzovoort.

Op het startmoment moeten er prioriteiten bepaald worden. Meer investeringen in jeugd? Of toch in betere fietspaden? Bij deze keuze krijgen deelnemers zoveel mogelijk informatie die hen kan helpen bij het maken van beslissingen. Niet enkel krijgen ze – in grote lijnen – de begroting zoals die eruit ziet zonder de tien procent van de burgerbegroting. Ook krijgen ze van elk thema de kostprijs. Elk thema heeft een kaartje. Op de achterkant staat de kostprijs. Zo leren de deelnemers bij 'groen in straten' hoeveel een boom in de straat kost (inclusief het weer aanwerken van de stoep), of leren ze bij het thema 'betere voetpaden' dat een voetpad opnieuw aanleggen 120 euro/m kost.

Elk groepje kiest voor vijf thema's bij consensus. Dit betekent dat iedereen aan de tafel akkoord moet zijn, dat die tafel die specifieke vijf thema's afvaardigt voor het districtsforum. 

 

Man bekijkt kaartjes met thema's op startmoment burgerbegroting
Startmoment burgerbegroting
Dries Luyten 1|2
Groep legt pokerchips op verschillende thema's.
Districtsforum
Elvire Van Ooteghem 1|2

2. Districtsforum​
 

 • ​Elke tafel van acht deelnemers verdeelt bij consensus 1 miljoen euro.
 • Het geld wordt verdeeld over de twaalf populairste thema's uit de startmomenten.
 • Het resultaat van de burgerbegroting is het gemiddelde van alle tafels.
   

​In een tweede grote stap, het districtsforum, kunnen deelnemers 1,1 miljoen euro verdelen over de twaalf meest gekozen thema’s uit de startmomenten. Elk groepje van acht mensen kan zelf – bij consensus –  ongeveer 1 miljoen euro verdelen. Ook hier is discussie en argumentatie belangrijk. Om dit geld te verdelen moeten ze samenwerken en elkaar overtuigen. Het verdelen van dit geld gebeurde in spelvorm. Elke deelnemer/speler aan de tafel krijgt in zijn eigen kleur 12 pokerchips die elk 10.000 euro waard zijn. De twaalf thema’s die uit de startmomenten zijn gekozen liggen voor de spelers op tafel. Elke deelnemer mag zijn pokerchips inzetten op de thema’s waar hij of zij in wil investeren. Maar er zijn twee belangrijke regels. Een thema is pas geldig als er minstens vier verschillende deelnemers aan een tafel op inzetten. Bovendien wordt het geld ook pas toegewezen aan een thema als er minstens 60.000 euro ligt op een thema. Op die manier worden de deelnemers gestimuleerd om samen te werken en argumenten aan te reiken om in te zetten op een thema.

Hoeveel er wordt ingezet op een thema is niet enkel afhankelijk van waar de prioriteiten van de deelnemers liggen. Ook van hoeveel een thema kost, hoeveel het nodig heeft om er zinvolle bestedingen mee te kunnen doen. Goede informatie is hier cruciaal. Deelnemers krijgen niet enkel uitgebreide informatie over wat een thema kost, maar voor de 12 overgebleven thema’s ook de begroting zoals die al gepland is, inclusief alle projecten die al op de planning staan. Op die manier kunnen deelnemers inschatten of het wenselijk is om in dat thema nog extra te investeren.

Het resultaat van dit districtsforum, en van het traject van de burgerbegroting is dan de verhoudingsgewijze berekening van de verschillende tafels die hebben deelgenomen. Op die manier krijgen 12 concrete thema’s geld. Deze bedragen worden ook zo ingeschreven in de begroting.​

3. Projectronde

 • Mensen en organisaties kunnen projecten indienen binnen de gekozen thema's en budgetten
 • Inwoners van district Antwerpen beslissen  welke projecten worden uitgevoerd

In de laatste ronde van de burgerbegroting hebben inwoners van district Antwerpen de mogelijkheid om projecten in te dienen binnen de thema's en de budgetten die in de eerdere rondes zijn bepaald. 

De projectronde bevat drie stappen. In een eerste stap kunnen alle inwoners van het district projecten indienen. Zij koppelen deze projecten aan een thema dat geld gekregen heeft op het districtsforum. 
Tijdens de tweede stap worden de projecten getoetst op haalbaarheid. Hier gaat het er vooral om of projecten zich binnen de districtsbevoegdheden bevinden, of zij bij het thema passen en of het totaalbudget dat aan een thema wordt toegewezen niet wordt overschreden.


Het sluitstuk van de burgerbegroting is het burgerbegrotingfestival. Hier moeten inwoners een keuze maken welke ingediende projecten met het budget worden uitgevoerd.  Elk project krijgt een realistisch budget mee. Samen discussiëren bewoners in kleine groepjes en per thema over de projecten. Elke tafel selecteert per thema de vijf meest waardevolle projecten. Nadien worden alle gekozen projecten per tafel opgeteld. Het project dat over alle tafels heen bovenaan de rangschikking staat, is geselecteerd en kan worden uitgevoerd  Deelnemers kiezen projecten binnen een thema tot het geld van dit thema op is. 

Alle projecten worden binnen de tijd van één jaar uitgevoerd. Ondertussen wordt de nieuwe cyclus opgestart voor de burgerbegroting van het volgende jaar. 

 

Interesse? 

Alle inwoners van district Antwerpen kunnen deelnemen. 

Neem nu deel aan de burgerbegroting 2018-2019

Heb je vragen over de burgerbegroting van district Antwerpen? Contacteer dan het team participatie op burgerbegroting@stad.antwerpen.be of 03 338 33 10.